U toku probni rad sistema za evidenciju bačenog otpada u Hrvatskoj

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite okoline i energetike izgradilo je sistem evidencije lokacija odbačenog otpada (ELOO) koji je od 1. januara 2020. pušten u probni rad u proizvodnom obliku, tako da je, osim registrovanim korisnicima, dostupan i javnosti.

Reč je o sistemu koji čini deo informacionog sistema upravljanja otpadom, što je propisano Zakonom o održivom upravljanju otpadom.

Osim što je prvenstveno namenjen komunalnim redarima za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, višekorisnički sistem dostupan je i široj javnosti. Tako građani mogu obavestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada i doprineti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice.

Odbačeni otpad građani mogu prijaviti na internet stranici ELOO tako što će odabrati županiju, grad/opštinu, opisati lokaciju i vrstu odbačenog otpada i priložiti fotografiju odbačenog otpada. Nakon prijave odbačenog otpada od strane građana komunalni redari zaduženi za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen dobijaju obaveštenje kako bi mogli da obrade prijavu.

Sistem takođe omogućava registrovanim korisnicima (inspektorima zaštite životne sredine, zaposlenima u županijama, ministarstvima i ostalim nadležnim telima) pregled podataka za ona područja nad kojima imaju nadležnost.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti