U toku Master kurs o ZŽS i klimatskim promenama

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović prisustvovala je otvaranju Master kursa namenjenog civilnom sektoru na temu trenutnog statusa pregovora sa Evropskom Unijom u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Master kurs se održava od 20. do 24. februara, u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) a u okviru CSOnnect programa, finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu pomoć (SIDA).

Master kurs je otvoren uvodnim izlaganjem izvršnog direktora REC-a, gospodina Mihaila Dimovskog, koji je u svom obraćanju predstavnicima organizacija dobitnicama grantova u okviru programa CSOnnect, naglasio da je REC upoznat sa složenim sistemom i aktuelnim problemima u životnoj sredini, koji zahtevaju sprovođenje velikih promena i tehničku spremnost svih aktera u procesu. Zakonodavstvo Evropske unije predstavlja jedno od najrazvijenijih i najobimnijih zakonodavstava, koje sadrži veliki broj standarda i regulativa. Pregovarački proces vodi Vlada RS ali organizacije civilnog društva imaju svoju ulogu u procesu i uvid u isti i utiču u doprinosu procesu pridruživanja. Uloga OCD je značajna jer može pripremiti zajednicu i upoznati je sa brojnim direktivama i propisima Evropske unije, istakao je gospodin Dimovski.

Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Stana Božović je dala podršku aktivnostima REC-a, predstavila je planove Ministarstva i strateška dokumenta i obavestila prisutne o toku pregovaračkog procesa i dodala da je jedan od osnovnih preduslova za ispunjavanja zadataka koji se odnose na poglavlje 27 jeste uključenost šireg društvenog pojasa svih zainteresovanih strana ali i građana kao i njihova aktivna participacija, sa posebnim osvrtom na to da su organizacije civilnog društva, fakulteti, lokalne samouprave i građani partneri Ministarstva u čitavom procesu.

Pored navedenih tema, na Master kursu razgovaraće se i o kvalitetu voda, klimatskim promenama, upravljanju otpadom, kontroli industrijskog zagađenja, zaštiti prirode, horizontalnom zakonodavstvstvu, postojećim skrininig izveštajima i trenutnoj pregovaračkoj poziciji Srbije, nadležnostima, planovima za buduću transpoziciju i izazovima u finansiranju.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti