U Srbiji do sada izdato 358 energetskih pasoša i 1226 licenci 381

Energetski pasos2

Predsednik Inženjerske komore Srbije gospodin Dragoslav Šumarac izjavio je na I Međunarodnoj Konferenciji o energetskoj efikansosti održanoj 11. juna u Sava centru, u organizaciji “Reeco d.o.o.”, da je u Srbiji izdato 358 energetskih pasoša, i da Licencu 381 poseduje 1226 inženjera.

Prema njegovim rečima, obuku za inženjere odgovorne za energetsku efikasnost zgrada prošlo 1850 polaznika, od njih je 1562 položilo ispit, a 1226 poseduje licencu 381.

Uslov za sticanje Licence 318 (pun naziv – Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada), osim položenog ispita iz oblasti energetske efikasnosti zgrada je i posedovanje diplome Mašinskog fakulteta, ili diplome Elektrotehničkog fakulteta ili diplome Građevinskog fakulteta ili diplome Arhitektonskog fakulteta.

Delatnosti koje obavljaju odgovorni inženjeri za energetsku efikasnost zgrada su: izrada elaborata, vršenje energetskih pregleda i učestvovanje u energetskoj sertifikaciji zgrada.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti