U planu novo veštačko jezero kod Mionice

Foto: Wikipedia-Vilena66

Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode namerava da gradi višenamensku hidroakumulaciju Struganik u Opštini Mionica, na reci Ribnici. Buduća brana visoka 40 metara štitila bi od poplava i mogla bi da se koristi za navodnjavanje i vodosnabdevanje.

Akumulacija će moći da se koristi i za oplemenjivanje drugih vodotoka u vreme suše, piše u Zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Ovaj zahtev podnelo je javno preduzeće „Srbijavode“ Ministarstvu zaštite životne sredine.

U Opštini Mionica brana i višenamenska akumulacija Struganik gradiće se na katastarskim parcelama Paštrić, Struganik, Gornji Lajkovac i Brežđe.

Podseća se kako je to predviđeno i u Studiji unapređenja zaštite od voda u slivu reke Kolubare.

Osnovna namena akumulaciije Struganik, kako se navodi, biće kontrola protoka vode reke Ribnice, odnosno odbrana od poplava. Profil brane Struganik se nalazi na oko 15,5 kilometara toka reke Ribnice, kada se meri od ušća u reku Kolubaru i sedam kilometara od Mionice.

Studijom je predviđena izgradnja brane visine oko 40 m. Izgradnjom retenzione brane bi se formirao retenzioni prostor zapremine oko 13,0 x 106 m3 (kubika, kubnih metara). Površina tog prostora iznosila bi oko 80 hektara.

Prostor gde bi projekat trebalo da se realizuje predstavlja poljoprivredno zemljište, šumu i reku.

U blizini reke Ribnice nalaze se i poljoprivredna domaćinstva, koja delom ili potpuno zalaze u obuhvat projekat.

„Kroz dalje faze razrade Plana, kada precizno bude definisana površina i pozicija akumulacije, definisaće se i status pomenutih domaćinstava“, dodaje se u Informaciji o lokaciji koju je izdalo Ministarstvo građevine.

Na području gde je projekat planiran, nema objekata vodovoda kojim gazduje Javno-komunalno preduzeće Vodovod Mionica.

Opština Mionica se nalazi blizu Valjeva, grada koji već ima veliko veštačko jezero Rovni koje je nastalo pregrašivanjem reke Jablanice.

Visina brane tog jezera je 75 metara.

Kako je ranije pisala Nova ekonomija, Opština Mionica sa svojim katastarskim opštinama Brežđe, Gornji Lajkovac, Krčmar, Osečenica i Planinica nalazi i u okviru Predela izuzetnih odlika Maljen.

Izvor: Nova ekonomija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti