U Paraćinu počela prijava štete od junskih poplava

Građani koji su pretrpeli štetu od junskih poplava u Paraćinu, a koju do sada nisu popisale opštinske popisne komisije, na osnovu člana 15, Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode i Odluke o proglašenju elementarne nepogode Vlade Republike Srbije, od 6. juna, ove godine, štetu mogu prijaviti nadležnom organu bez odlaganja, od dana objavljivanja ovog poziva, odnosno 11. juna ove godine, a najkasnije u roku od 15 dana od dana proglašenja prestanka elementarne i druge nepogode.

Foto: Milisav Pajević

U Opštini Paraćin lice zaduženo za te poslove je Zoran Vićić, kancelarija broj 51.

Postupak za pružanje pomoći pokreće se prijavom štete.

Postupak kojim se utvrđuje pravo na pomoć se vodi u skladu sa odredbama Zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ukoliko Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode nije drugačije određeno.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Paraćin u slici i reči“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti