U odabiru proizvoda sve više pažnje posvećujemo zaštiti životne sredine i društvenoj odgovornosti

Održivost pri kupovini postaje sve veći trend kako u svetu tako i kod nas, pogotovo u nabavci hrane zapakovane u jednokratnu plastiku kao i pri kupovini odevnih predmeta. Brigu o sopstvenom uticaju na životnu sredinu potrošači sve češće spominju.

Kvalitet proizvoda više nije dovoljan da bi našao put do potrošača. Kupci sve češće žele više od kvaliteta, i često traže brendove čiji su proizvodi u skladu sa njihovim ličnim vrednostima i razmišljanjima o zaštiti životne sredine i društvenoj odgovornosti. Logično je zar ne? Zašto bi finansijski podržavali brend koji se kosi sa našim vrednostima?

Foto-ilustracija: Unsplash (Free To Use Sounds)

Sve češće se mogu videti kupci kako detaljno čitaju poleđinu etikete proizvoda, analizirajući listu sastojaka. Oni već unapred znaju da ne žele da na proizvodu vide neke od E oznaka, fruktozni sirup, dodate šećere ili u slučaju kozmetike su to obično parabeni, alkoholi, silikonske komponente i slično.

Kako kažu iz organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem, zadovoljni su da vidimo informisane kupce koji donose dobre odluke pri kupovini! Ipak, ima jedan komadić koji nedostaje. Naime, proizvodi za koje nije obavezno deklarisanje sastojaka ostaju ispod radara potrošača. Zašto? Zato što prema propisima nije obavezno navođenje tih sastojaka, tako da i potrošači nisu svesni da u njima postoje „skriveni“ sastojci.

Zbog toga, ALHem želi da skrene pažnju na postojanje mobilne aplikacije Scan4Chem pomoću koje se skeniranjem bar-koda proizvoda može poslati poizvođaču zahtev za informaciju o prisustvu opasnih hemikalija u proizvodu. Svaki proizvođač je u zakonskoj obavezi da odgovori svakom kupcu na ovo pitanje.

Aplikacija Scan4Chem, koju je u Srbiji lansirao ALHem, omogućava potrošačima da vrlo jednostavno pošalju snabdevačima upit o tome da li proizvodi koje oni plasiraju na tržište sadrže opasne hemikalije.

Cilj aplikacije je da izvrši pritisak na proizvođače i da im ukaže da su potrošači svesni postojanja opasnih hemikalija u proizvodima, čak i kada se ne navode na deklaraciji. Na ovaj način, potrošači imaju šansu da dođu do informacije i prave informisane izbore pri kupovini. To će dalje dovesti do toga da i kompanije učine napore kako bi izbacile ove hemikalije iz svojih proizvoda.

Imajte na umu, potrošači su velika pokretačka snaga ka promeni tržišta u pravcu ponude boljih i zdravijih izbora proizvoda, kako za nas tako i za životnu sredinu čiji smo svi sastavni deo.

Foto: ALHem

ALHem vas pozivaju da koristite aplikaciju Scan4Chem i pošaljete što više zahteva za informacijama. Ovim ćete im pomoći da izgrade i bazu podataka koja će u budućnosti biti dostupna svim potrošačima!

Kako se bude punila baza sa podacima od proizvođača, korisnici će moći da odmah, po skeniranju proizvoda, saznaju da li on sadrži ove supstance ili ne. Zato je sada važno da što veći broj korisnika pošalje upite za različite proizvode i da traži od kompanija da na njihove upite odgovore

Aplikaciju možete preuzeti na Google Play Store i App store.

Mobilna aplikacija Scan4Chem je deo evropskog projekta koji realizuje „LIFE AskREACH“ konzorcijum 20 organizacija koje predvodi državna Agencija za životnu sredinu Nemačke (UBA) a u kom aktivno učestvuje i ALHem, lokalna organizacija koja okuplja hemičare i druge stručnjake koji imaju iskustva u upravljanju opasnim hemikalijama.

Supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHC)

Na bezbednost proizvoda namenjenih za opštu upotrebu utiče i to da li oni sadrže tzv. supstance koje izazivaju zabrinutost (eng. substances of very high concern – SVHC). Ovakve supstance se mogu naći u različitim proizvodima koji su u svakodnevnoj upotrebi jer u većini slučajeva njihova upotreba u tim proizvodima još uvek nije zabranjena. SVHC su supstance koje mogu mogu biti kancerogene, mutagene ili toksične po reprodukciju, perzistentne (dugotrajne, sporo s razgrađuju u životnoj sredini), bioakumulativne (nakupljaju se u živim organizmima). U ovu grupu spadaju i supstance koje ometaju rad endokrinog sistema (tzv. endokrini disruptori).

Pravo potrošača na informaciju o sadržaju SVHC u proizvodima

Foto: ALHem

Zakon o hemikalijama sadrži odredbe kojim se potrošaču eksplicitno daje pravo na informaciju da li određeni proizvod sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost! Zakon je najvećim delom usklađen je sa REACH Uredbom – propisom kojim se u Evropskoj uniji reguliše oblast upravljanja hemikalijama.

Prema odredbama člana 27. Zakona o hemikalijama, potrošač ima pravo na informaciju o prisustvu SVHC u proizvodu ukoliko je njihova koncentracija iznad 0,1 odsto, dok su proizvođači, uvoznici i distributeri dužni da informacije dovoljne za bezbednu upotrebu tog proizvoda, a najmanje ime te supstance dostave potrošaču na zahtev.

Potrošači imaju pravo da pitaju za sastav proizvoda kao što su: tekstil, odeća, obuća, elektronska oprema, sportska oprema, igračke, nameštaj, podne obloge, ambalaža za hranu i slično.

Izvor: Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti