U Narodnoj skupštini otvoren Regionalni seminar o Ciljevima održivog razvoja

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković i predsednica Interparlamentarne unije Gabrijela Kuevas Baron otvorile su Regionalni seminar „Parlamentarna saradnja za održivi razvoj: borba protiv siromaštva i promovisanje zdravstvene zaštite“, u Domu Narodne skupštine u organizaciji Skupštine Srbije i IPU, i podršku UNDP.

Foto: parlament.gov.rs

Gojković je tom prilikom ukazala da je Republika Srbija posvećana Agendi održivog razvoja 2030 UN, kao i da je na parlamentarcima, ali i vladama, da zajednički posvećeno i aktivno rade na primeni ciljeva održivog razvoja, među kojima je posebno važno smanjenje siromaštva, obezbeđenje zdravog života, inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, podsticanje rodne ravnopravnosti, obezbeđenje pristupa pijaćoj vodi, energiji, izgradnja infrastrukture, posebno regionalne i prekogranične, kako bi se podstakao ekonomski razvoj.

– Primena ovih ciljeva za nas nije samo ispunjavanje Agende 2030, već prilika da dodatno pokrenemo razvoj i modernizaciju zemlje, sprovedemo reforme i unapredimo uslove života naših građana – istakla je Gojković.

Gojković je navela da je iz tih razloga Parlament formirao Fokus grupu za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije Ciljeva održivog razvoja, kao i da se radi na podizanju svesti poslanika o značaju i pripremi radnih tela Narodne skupštine za buduće praćenje primene ciljeva održivog razvoja, te da očekuje da poslanici Narodne skupštine budu uključeni u definisanje prioriteta Republike Srbije u postizanju održivog razvoja, kroz rad Međuresorne radne grupe.

Predsednica Skupštine Srbije je istakla da je upravo zbog svih naših aktivnosti i rezultata Skupština Srbije na zasedanju IPU u Ženevi, izdvojena kao primer dobre prakse za druge parlamente.

Predsednica IPU Gabrijela Kuevas Baron pohvalila je region Centralne i Istočne Evrope, čiji parlamentarci već četvrti put razgovaraju o Ciljevima održivog razvoja.

– Nijedan region u svetu nije imao toliki broj susreta na kojima parlamentarci identifikuju prioritete svoje saradnje u budućnosti na temu Ciljeva održivog razvoja. Nadam se da ćete nastaviti sa pronalaženjem novih oblasti saradnje i unaprediti ulogu parlamenata u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja u svakoj zemlji ponaosob, ali i u samom regionu – poručila je Kuevas Baron.

Ona je dodala da Agenda 2030 može da promeni svet, samo ako se Ciljevi održivog razvoja sprovedu i da IPU aktivno podržava sve parlamente u procesu samoprocene u nadzoru njihovog sprovođenja. Kuevas Baron je istakla da je veoma važna regionalna saradnja na sprovođenju Ciljeva, kako bi se uspostavio dijalog, a razlike ostavile po strani, jer je implementacija Ciljeva prilika za unapređenje interparlamentarne saradnje.

– Sa ovog seminara očekujemo preporuke i zaključke koji će dati zamajac parlamentima za dalji rad na sprovođenju Ciljeva održivog razvoja, jer imamo samo 12 godina da primenimo Agendu 2030 i promenimo svet, što je naša odgovornost – zaključila je predsednica IPU.

Učesnicima skupa obratile su se i ministarka bez portfelja i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine prof. dr Slavica Đukić Dejanović i Karla Herši, stalna koordinatorka UN za Srbiju i stalna predstavnica UNDP u Srbiji.

Đukić Dejanović je poručila da se Ciljevi održivog razvoja odnose na običnog čoveka i njihova realizacija pomoći će da ljudi žive kvalitetnije i ukazala da je Srbija još od usvajanja Agende 2030, 2015. godine, bila jedina država regiona koja je formirala telo za sprovođenje ove agende i aktivno učestvovala u definisanju finansiranja njene realizacije.

Karla Herši, stalna koordinatorka UN za Srbiju i stalna predstavnica UNDP u Srbiji ocenila je da je Agenda 2030 svetska mapa koja omogućava svim državama sveta da se podjednako razvijaju. Ona je ocenila da nacionalni parlamenti imaju ključnu ulogu i odgovornost za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja, kao i da su na Balkanu Ciljevi snažno povezani sa reformskim procesima potrebnim za pristupanje EU.

Učesnici Regionalnog seminara, parlamentarci iz 11 zemalja članica IPU, danas i sutra će razgovarati o agendi za održivi razvoj i prioritetima država, o postignutim rezultatima parlamenata regiona u nadzoru sprovođenja Ciljeva održivog razvoja, odnosno, ulozi samoprocene, o unapređenju zdravstvene zaštite u cilju implementacije trećeg cilja održivog razvoja, o uticaju klimatskih promena na porast siromaštva i javno zdravlje stanovništva i o uključivanju mladih u društvene i političke procese kao preduslov za efikasnu implementaciju Ciljeva održivog razvoja, a biće predstavljen i Globalni parlamentarni izveštaj 2017: Parlamentarni nadzor: Ovlašćenje parlamenta da preispituje rad vlade.

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti