U EU 1 TW iz solarne energije do 2030.

Foto-ilustracija: Pixabay

Nakon što je Evropska komisija objavila plan “RePover EU” u kom je predstavljena strategija kojom će se Evropa što pre odvojiti od ruskog gasa, vodeći akteri solarne industrije rešenje vide u solarnim elektranama. I članovi EK predlažu da solarna energija “napaja” Evropsku uniju, njihov cilj je da do kraja 2022. godine na krovove instaliraju 15TWh. Prema planu “RePover EU” predviđa se postavljanje 420 GW solarnih kapaciteta do 2030. godine, što znači da će ukupni kapacitet solarnih elektrana u Evropskoj uniji iznositi 565 GW.

Valburga Hemetsberger, izvršni direktor SolarPover Europe, kaže da Evropa što pre treba da postane nezavisna od ruskog gasa i nafte i da bi trebalo instalirati 30 GW solarne energije, uključujući 1,5 miliona solarnih krovova do kraja 2022. godine.

“Evropi se na dohvat ruke, do 2030. godine, nalazi 1 TW solarnih kapaciteta. Iz godine u godinu upotreba solarne energije u Evropi premašuje očekivanja. Evropska komisija treba da prizna istinsku snagu sunca i da postavi ciljeve kako bi se ispunili klimatski i bezbedonosni ciljevi”, rekao je Hemetsberger.

Kompanija SolarPover Europe predviđa 672 GW solarne energije u Evropskoj uniji do 2030. godine.

Kao odgovor na predloge Evropske komisije i kao priznanje obnovljenoj geopolitičkoj hitnosti tranzicije ka obnovljivim izvorima energije, SolarPower Europe je objavio put do nivoa solarnog TW u Evropi. Dokument predstavlja tržišne obaveštajne podatke koji opisuju realan obim solarne ekspanzije i navodi mogućnosti kako doći do toga:

1. Umnožiti razvoj fotonapona krova kroz obavezne solarne panele na novim zgradama, zabrane na kotlova na fosilna goriva, kao i značajna ulaganja.

2. Olakšati razvoj na nivou komunalnih usluga ukidanjem naknada za priključenje na mrežu i mandatom državama članicama da identifikuju odgovarajuće solarne fotonaponske lokacije, sa ciljem da ubrzaju razvoj.

3. Otvoriti put pametnim solarnim i hibridnim projektima koji koriste namensko finansiranje CEF-E i RRF, i formirati novu radnu grupu EU Komisije za pristup hibridnim projektima tržištima fleksibilnosti.

4. Ubrzati raspoređivanje proizvodnih kapaciteta solarnih fotonaponskih instalacija u EU sa sredstvima za smanjenje rizika u iznosu od milijardu evra iz InvestEU i Inovacionih fondova.

Foto-ilustracija: Pixabay

U okviru solarnog cilja “RePower EU” od 420 GW, predlozi imaju za cilj da se optereti solarna instalacija i povećaju stope primene za 20 odsto. Dodatnih 80 GW obnovljivih kapaciteta izdvojeno je kako bi se prilagodila veća proizvodnja obnovljivog vodonika.

“Pozdravljamo komunikaciju Evropske komisije u kojoj se ističe kako vodonik može da obezbedi čistu energetsku nezavisnost. „Hidrogenewables“ su kamen temeljac „otporne“ ekonomije i energetskog oslonca. Sve je važnije obnoviti snage EU zamenom, prenamenom i ponovnim ulaganjem”, rekao je Jorgo Chatzimarkakis, generalni direktor kompanije Hydrogen Europe. 

Aneks 2 Komunikacije RePower EU” pruža ključne principe za države članice prilikom uspostavljanja infra-marginalnih fiskalnih mera profita. Uputstvom je utvrđeno da takve mere ne bi trebalo da budu nastavljene od 30. juna 2022. godine i predviđaju kriterijume za obračun osnovice takvih poreza.

“Retroaktivnim porezima na dobit od prirodnih resursa mora se rukovati sa velikom pažnjom: pravnim usklađivanjem retroaktivnih intervencija na tržišne mehanizme, oni stvaraju presedan koji bi mogao ozbiljno da ometa investicije u obnovljive izvore energije”, kaže Naomi Čevilard, viši savetnik za politiku u SolarPower Europe.

„Pozdravljamo zajednički pristup koji je predložila Evropska komisija i jasan rok do 30. juna 2022. godine, koji bi trebalo da obezbedi da mere budu vremenski ograničene, neretroaktivne i ograničene na ekstra profit. Pozivamo EU da obezbedi veću kontrolu mera zasnovanih na ovim smernicama“, zaključuje ona.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti