U BiH niče još jedna vetroelektrana – “Gradina” će imati ukupnu instaliranu snagu od 72,6 MW

Foto-ilustracija: Pixabay

U opštini Tomislavgrad na potezu između naselja Gornji Brišnik, Kovači i Vril, biće izgrađena vetroelektranu “Gradina”. Planirano je da u prvoj fazi projekta na lokaciji VE “Gradina” bude instalirano 11 vetroagregata pojedinačne snage 6,6 MW, što bi dalo ukupnu instaliranu snagu od 72,6 MW.

Povodom toga, Federalno ministarstvo okoline i turizma stavilo je na uvid Zahtev za prethodnu procenu uticaja na okolinu investitora VE Gradina Tomislavgrad za projekat izgradnje vetroelektrane “Gradina”.

Kako se navodi u priloženoj dokumentaciji, za izgradnju će biti korišćena vetroturbina Simens-Games SG 155-6,6 MW. Potencijalna vetroturbina najverovatnije će imati snagu 6,6 MW i prečnik rotora 155 m.

Opština Tomislavgrad nema usvojen prostorni plan te iz toga razloga nije bilo moguće nabaviti izvod iz prostornog plana. Umesto izvoda iz prostorog plana, u prilogu dokumenta nalazi se potvrda izdata od strane Službe za građevinarstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Tomislavgrad, u kojoj se navodi da se zemljište nalazi u okvirima zemljišta predviđenog za izgradnju vetroelektrana.

S obzirom na blizinu već izgađene VE “Mesihovina”, čiji je investitor JP EP HZHB, ističe se da će projekt imati kumulativni uticaj zajedno sa VE “Mesihovina” u smislu svetlosnog zagađenja, uticaja buke i senčenja. Oba projekta su srodna u smislu namene projekta, odnosno, oba projekta odnose se na postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije vetra.

Zemljište na kojem će se nalaziti VE “Gradina”, predmet je ugovora o koncesiji, a investitor će naknadno Ministarstvu okoline i turizma FBiH dostaviti ugovor o koncesiji na uvid.

Za izgradnju VE “Gradina”, jedini resurs koji će se koristiti jeste zemljište za smeštaj vetroagregata i pristupnih puteva, istaknuto je.

S obzirom na to da projekt ne zahteva upotrebu bilo kakvih prirodnih resursa osim zemljišta i vetra, njegov uticaj na okolinu je minoran. Zemljište koje će zauzeti projekt moguće je koristiti u druge svrhe (poljoprivredu i slično). Raspoloživost zemljišta je zadovoljavajuća, dok je regenerativni kapacitet visok.

“VE “Gradina” će biti sještena u krškom području na visoravni koja deli Duvanjsko od Livanjskog polja. Celo područje je karakteristično krško područje, sa kamenjarima, oskudnom vegetacijom i visokom vodopropusnošću. Područje ima dovoljan apsorpcijski kapacitet da neutrališe i podnese sve uticaje koje na njega može imati izgradnja VE “Gradina””, navedeno je u opisu projekta.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti