Tag: MHE „Vučje“

Uskoro prvi kilovati sa tri revitalizovane male hidroelektrane EPS-a

Tri revitalizovane male hidroelektrane Elektroprivrede Srbije u Užicu, Priboju i Prijepolju biće puštene u rad u narednih mesec dana, rekao je Savo Bezmarević, izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije u EPS,...

Javna rasprava o MHE „Vučje“ krajem januara 2017. godine

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ podneo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije male hidroelektrane „Vučje“. Ova...

Raspisan poziv za tehničku kontrolu Glavnih projekata 15 MHE u vlasništvu EPS-a

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 9. oktobra 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga „Tehnička kontrola Glavnih projekata MHE iz kredita EBRD (15 MHE u vlasništvu JP EPS)“. Konkursom je obuhvaćena tehnička...

Otvoren tender za rekonstrukciju 7 MHE u vlasništvu EPS-a

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 26. marta 2015. godine poziv za podnošenje ponuda za rekonstrukciju sedam malih hidroelektrana u istočnoj Srbiji. Tender obuhvata isporuku i ugradnju elektromašinske opreme za rekonstrukciju MHE „Vučje“, MHE...

EPS ima u planu rekonstrukciju i modernizaciju MHE „Vučje“

JP „Elektroprivreda Srbije“ podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i modernizacije MHE „Vučje“. Kako...

Završeni generalni projekti za revitalizaciju malih hidroelektrana

Firma „Energoprojekt Hidroinženjering“ u novembru prošle godine potpisala je sa JP Elektroprivreda Srbije Ugovor o izradi investiciono-tehničke dokumentacije i pružanju konsultantskih usluga potrebnih za revitalizaciju i modernizaciju 15 malih hidroelektrana (MHE) u...

IZDVOJENE VESTI