Raspisan poziv za tehničku kontrolu Glavnih projekata 15 MHE u vlasništvu EPS-a

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 9. oktobra 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga „Tehnička kontrola Glavnih projekata MHE iz kredita EBRD (15 MHE u vlasništvu JP EPS)“.

Konkursom je obuhvaćena tehnička kontrola Projekta za građevinsku dozvolu za radove izgradnje, odnosno dogradnje malih hidroelektrana Vrelo, Pod gradom, Moravica, Sićevo, Vučje, kao i tehnička kontroka Projekta za izvođenje za radove rekonstrukcije, adaptacije i sanacije malih hidroelektrana Radaljska banja, Raška (Sopoćani), Seljašnica, Turica, Kratovska reka, Sveta Petka, Temac, Sokolovica, Gamzigrad i Jelašnica.

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku, a ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Rok za podnošenje ponuda je 9. novembar 2015. godine do 12 časova.

Kriterijum za dodelu ugovora biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

foto: eps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti