Tag: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Vazduh koji je do sada ocenjivan kao „zagađen“ sada je „prihvatljiv“

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije nedavno je, bez najave i objašnjenja u javnosti, promenila kriterijume za ocenu kvaliteta vazduha i to tako da se vazduh koji je, na primer, do...

Kako se upravlja podacima o kvalitetu vazduha

U sklopu konkursa „FOI-4-ALL“, koji je sproveo Biro za društvena istraživanja u saradnji sa Partnerima za demokratske promene Srbija i Pravnim skenerom, organizacija Fraktal je prionula na istraživački zadatak o tome koliko...

Održana EIONET radionica biodiverziteta

Na nedavno održanoj EIONET radionici biodiverziteta u  Kopenhagenu razmatrani su postojeći statusi informacionih sistema biodiverziteta u zemljama članicama i pridruženim članicama Evropske agencije za životnu sredinu (EEA). Posebno su razmatrane mogućnosti za izveštavanje...

Održana 8. Međunarodna konferencija „Biomonitoring atmosferskog zagađenja“

 Na 8. Međunarodnoj konferenciji "Biomonitoring atmosferskog zagađenja" (BIOMAP 8) održanom u Institutu za nuklearna istraživanja u Dubni, Ruska Federacija učestvovalo je preko 50 predstavnika iz 30. zemalja, koji se bave biomonitoringom aerozagađenja. Agencija...

Dva izveštaja EEA koja se odnose na region Zapadnog Balkana

Evropska Agencija za životnu sredinu (EEA) je objavila dva izveštaja koja se odnose na region Zapadnog Balkana: Korišćenje vode na Zapadnom Balkanu: regionalne procene i globalni mega trendovi i Procena ugroženosti vodnih...

Lidija Kesar, NVO Fractal: Građani imaju pravo da znaju kakav vazduh udišu

Svi bi trebalo da postanu svesni da je zagađenje vazduha jedan od trenutno najznačajnijih problema u zaštiti životne sredine u Srbiji. Kada biste pitali bilo kog čoveka na ulici da li mu...

Izveštaj EEA o tokovima podataka

Evropska agencija za životnu sredinu (EEA) je objavila prvi izveštaj o prioritetnim tokovima podataka prema novom sistemu bodovanja za 2016. godinu. Ovim izveštajem se daje ocena nivoa dostavljanja podataka o stanju životne...

Izveštavanje o otpadu

Privredna komora Valjeva je organizovala obuku  u cilju pravovremene i kvalitetne informisanosti privrede o zakonskim obavezama u izveštavanju o otpadu. Obuka se sprovodi  u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine...

Klimatski panel Srbije – Otpad i otpadne vode

Nakon potpisivanja Pariskog sporazuma u Njujorku, CEDEF je u subotu okupio sve faktore koji oblikuju i utiču na klimatsku politiku Srbije. Ključno pitanje postavljeno je: šta dalje? Ministarstvo, Agencije, Univerziteti, Lokalne samouprave,...

Klimatski panel Srbije – Otpad i otpadne vode u Srbiji

Posle uspešne Inauguralne sednice KLIMATSKOG PANELA SRBIJE održane 11. marta 2016. godine na Međunarodnim danima energetike i investicija na Novosadskom sajmu, Centralno evropski forum za razvoj - CEDEF organizuje 23. aprila 2016....

Otvorena Regionalna radionica Clearing-House Mechanism u Beogradu

U ponedeljak 4. aprila 2016. godine u Beogradu otvorena je Regionalna radionica Clearing-House Mechanism (CHM) Konvencije o biološkom diverzitetu za zemlje centralne i istočne Evrope i zapadne Azije. Direktor Agencije za zaštitu životne...

Sastanci predstavnika EEA i Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Predstavnici delegacije Evropske agencije za životnu sredine (EEA) boravila su u dvodnevnoj radnoj poseti Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Kako je saopštila Agencija za zaštitu životne sredine, poseta je organizovana radi...

Predstavljena prezentacija o statusu površinskih voda u Srbiji

Od 10. do 12. februara 2016. godine u Institutu „Jožef Stefan“ u Ljubljani u Sloveniji održan je naučno-stručni skup „Towards the assessment of ecological status of water bodies in the Sava River...

U planu druga faza sanacije jalovišta nekadašnjeg rudnika u Stolicama

Stručnjaci Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ rade na projektu kompletne sanacije brane nekadašnje flotacije rudnika „Stolice“, preneli su mediji. Predsednik opštine Krupanj gospodin Rade Grujić izjavio je da je vrednost radova na brani...

Agencija za zaštitu životne sredine pripremila prilog „Flood disasters and contaminated sites in Serbia 2014“

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije saopštila je da je u okviru aktivnosti EIONET Nacionalnog referentnog centra za zemljište pripremila prilog na temu „Flood disasters and contaminated sites in Serbia 2014“. Kako...

Ispumpavanje vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“ teče kao što je predviđeno

RB „Kolubara“ saopštio je da ni u dvadeset prvoj nedelji ispumpavanja vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“ nije bilo aktivnosti koje su mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, niti kvalitet ispumpane vode. Kako...

IZDVOJENE VESTI