Svetski dan klimatskih promena

klima eko minpolj

U svetu se svakog 4. novembra obeležava Svetski dan klimatskih promena.

Povodom ovog ekološkog datuma, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje o aktivnostima Republike Srbije kada je reč o borbi protiv klimatskih promena.

Istaknuto je da je Republika Srbija jedna od prvih zemalja koja je u junu 2015. godine Sekretarijatu Konvencije dostavila Nameravane nacionalno određene doprinose smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Osim toga, resorno ministarstvo izradilo je i publikaciju „Zagrevanje useva“ – promena klime: šta to znači za poljoprivredu u Republici Srbiji, a koja sadrži informacije o uočenim i očekivanim uticajima promene klime na sektor poljoprivredne proizvodnje, ali i predlog mera adaptacije na nacionalnom i lokalnom nivou u Republici Srbiji.

Izrađen je i Nacrt druge nacionalne komunikacije i Predlog prvog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja, a inicirana je i izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena sa akcionim planom za period do 2020. i 2030. godine. Priprema Zakona o sistemu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte nalazi se u završnoj fazi, a osnovan je i Nacionalni savet za klimatske promene.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti