Srbijagas će od 1. oktobra obračunavati gas u kilovat satima umesto u kubnim metrima

Foto-ilustracija: Pixabay (piviso)

Javno preduzeće „Srbijagas’’ će u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, od 1. oktobra promeniti način merenja isporučenog prirodnog gasa i uvesti obračunavanje isporučnog gasa u kilovat satima (kWh), umesto u kubnim metrima (m3).

Za odluku je dobijena saglasnost od strane Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, koju je doneo Nadzorni odbor JP „Srbijagas“, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Pomenutom odlukom se tarife za „kapacitet’’ iskazuju u „dinarima/kWh/dan/godinu’’, a tarife za „energent’’ u „dinarima/kWh’’, navodi se na sajtu Srbijagas.

Izmene metodologije predstavljaju posledicu promene u načinu merenja isporučenog prirodnog gasa, kao i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje, navodi se na sajtu Srbijagas.

Podsećanja radi, u Srbiji je uz datu saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije, od 1. avgusta povećana cena prirodnog gasa. ,,Srbijagas’’ je obavestio da je za krajnje kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje cena sada viša za devet odsto.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti