Sombor priprema nacrt Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Odeljenje lokalne poreske administracije je otpočelo rad na pripremi nacrta Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Sombora.

Foto: Wikipedia

Prema količini zagađenja koje nastaje usled određenih aktivnosti biće određene naknade kako bi se smanjio stepen negativnog uticaja na životnu sredinu, a u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Bliže kriterijume za određivanje stepena negativnog uticaja na životnu sredinu, iznose naknada za određene aktivnosti, uslove za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje i kriterijume koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu utvrđuje Vlada na predlog nadležnog ministarstva.

Visinu naknade na nivou grada utvrđuje sama lokalna samouprava na osnovu kriterijuma koji je utvrdila Vlada.

Nakon izrade nacrta Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji Grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije će, uputiti javni poziv i sprovesti javnu raspravu kada će zainteresovana lica, odnosno građani moći da dostave svoje pisane predloge, sugestije i komentare.

Nakon završetka rasprave, Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora sačiniće izveštaj o javnoj raspravi.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti