Smederevo izdaje dozvolu Hesteel Serbia Iron & Steel

Grupa za zaštitu životne sredine grada Smedereva, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje OBAVEŠTENjE.
Reč je o obaveštenju o izdatom Rešenju o dopuni integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operateru postrojenja Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Balkanska 2a.
Dopuna se odnosi na neopasan otpad indeksnog broja 12 01 01 – struganje i obrada ferometala koji se generiše u procesu obrade valjaka u pogonu Hladne valjaonice, a sada skladišti i tretira u pogonu Aglomercije.
Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

Izvor: grad.smederevo.org.rs

V.V.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti