Tag: neopasni otpad

Šabac traži analizu vode, vazduha i zemljišta u Mišaru

Iako je od požara u fabrici Kemis na Mišaru prošlo skoro dva meseca, Ministarstvo za zaštitu životne sredine još uvek nije obavestilo meštane Mišara i Gradsku upravu o rezulatatima analize vode, vazduha...

Aerodrom „Nikola Tesla“ primenio mere zaštite životne sredine

 Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan posetio je juče Aerodrom "Nikola Tesla", gde su mu predstavnici poslovodstva ove kompanije predstavili mere za zaštitu životne sredine na području naše...

Vlada Crne Gore radi na zaštiti životne sredine

Predsednik Vlade Crne Gore Duško Marković saopštio je na Premijerskom satu da je Vlada radi na izgradnji modernih postrojenja za upravljanje otpadnim vodama i otpadom, zajedno sa izgradnjom savremene vodovodne i kanalizacione...

U planu skladištenje i tretman otpada u Valjevu

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje u kome se navodi da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Centar za skladištenje...

U planu skladištenje otpada u Staroj Pazovi

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije poslovno-magacinskog objekta u skladište opasnog i neopasnog otpada na teritoriji...

Javna rasprava o upravljanju otpadom u Valjevu krajem oktobra

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac Projekta „CAPTIVA“ iz Valjeva, Beloševac podneo Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Centar za skladištenje i tretman...

Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Staroj Pazovi

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta REMEO iz Beograda podneo Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije poslovno-magacinskog objekta u...

Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Beogradu

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „Toruk“ Beograd podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Proces tehnologija rada privremenog skladištenja opasnog i neopasnog...

Podnet zahtev za tretman otpada u Beogradu

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju od strane preduzeća „CITY ROAD GROUP“ Beograd. Aktivnosti koje ovaj operater...

Podnev zahtev za skladištenje otpada u Kruševcu

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, na lokaciji operatera u Lazarici Nadležni organ obaveštava javnost da je 10. aprila 2017....

Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Požarevcu

Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i skladištenje opasnog otpada, na lokaciji operatera u opštini Požarevac. Nadležni organ obaveštava javnost da...

Centar za reciklažu u Smederevu podneo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavljuje obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji otkupnog centra Smederevo, podnetog od strane privrednog društva „Centar za...

U planu tretman neopasnog otpada u Zemunu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o prijemu Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane „PAPIR SERVIS FHB“ d.o.o. Beograd. Aktivnosti koje...

U planu tretman otpadnih voda na lokaciji deponije kod Niša

Ministarsrtvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta „PWW DEPONIJA DVA“ iz Leskovca podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za privremeni...

Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Velikoj Plani

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji transfer stanice u Velikoj Plani, podnetog od strane privrednog...

Podnet zahtev za upravljanje otpadom u Jagodini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta PWW Deponija Jagodina podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta mobilnog postrojenja za mehanički tretman...

IZDVOJENE VESTI