Slučaj Lećevica – Udruženje Sunce pokreće postupak pred evropskim telima

Foto-ilustracija: Pixabay

Nakon presude Visokog upravnog suda RH kojom je odbijen zahtev za sprovođenje postupka procene uticaja na okolinu centra za upravljanje otpadom Lećevica, Udruženje za prirodu, okolinu i održivi razvoj Sunce pokrenuće postupak pred nadležnim telima Evropske unije, navodi se u saopštenju ovog udruženja.

Oni navode da je u postupku procene uticaja na okolinu (PUO postupku) 2006. godine, Centar za upravljanje otpadom Lećevica rešenjem Ministarstva zaštite okoline bio je procenjen kao zahvat prihvatljiv za okolinu.

Sam zahvat obuhvata 6 zona rada s raznim vrstama mehanizacije i tehnologije (upravno servisnu zonu, zonu odlaganja otpada, zonu za biološku obradu otpada – MBO…) s ukupnim tadašnjim kapacitetom od 180.000 tona godišnje. U to vreme, kako kažu, nije postojala obveza razvrstavanja otpada i odvojenog tretiranja različitih komponenti.

Deset godina kasnije, 2016. godine, počinje postupak izmene zahvata CGO Lećevica u okviru kojeg je podnesen zahtev za sprovođenje PUO postupka za predložene izmene.

Izmene se prvenstveno odnose na smanjenje kapaciteta odlagališta usled pretpostavljenog pridržavanja odredbi o smanjenju količina otpada sukladno Zakonu o održivom upravljanju otpadom, kao i usled promene u tehnologiji postrojenja.

Izmenjeni kapacitet celog zahvata iznosili su približno 136.000 tona otpada godišnje, a deo postrojenja koji vrši mehaničko biološku obradu  otpada kapacitiran je na 109.000 tona godišnje. Postupak je rezultirao rešenjem Ministarstva zaštite okoline iz 2017. godine kojim se utvrđuje da su izmene takve prirode da neće imati verovatne uticaje na okolinu, stoga nije potrebno sprovesti PUO postupak, kažu u saopštenju.

Udruženje Sunce podnelo je tužbu Upravnom sudu u Splitu protiv navedenog rešenja tražeći poništenje rešenja i vraćanje predmeta na ponovno postupanje u svrhu donošenja rešenja kojim se nalaže sprovođenje ozbiljnijeg PUO postupka. Uz Sunce, u spor su bile uključene Opštna Unešić i Udruženje Krizni Eko Kaštelanski Stožer.

Izvor:  Udruženje za prirodu, okolinu i održivi razvoj Sunce

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti