Sedmi sastanak međunarodne mreže zaštićenih područja u slivu reke Save – SavaParks Network

Foto: pzzp.rs

U prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode održan je sedmi po redu sastanak mreže zaštićenih područja u slivu reke Save (SavaParks Network), koja okuplja upravljače zaštićenih područja iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine (Republika Srpska i Federacija BiH) i Srbije, kao i institucije nadležne za oblast zaštite prirode, uz podršku i koordinaciju evropske fonadacije EURONAUT iz Nemačke. Na skupu je učešće uzelo oko 30 predstavnika SavaParks mreže.

Prisutnima su se na početku obratili Theresa Shiller projekt menadžer ispred EURONATUR, Slobodan Puzović ispred domaćina skupa i Teo Hrvoje Oršanić ispred SavaParks mreže. U prvom delu skupa prezentovana je situacija u pojedinim zemljama sliva reke Save od strane članica mreže, u odnosu na stanje prirodnih vrednosti, zaštićenih područja, biodiverziteta i predela. Sagledane su dosadašnje aktivnosti SavaParks mreže, ostvareni rezultati, kao i problemi i mogući pravci njihovog rešavanja.

U drugom delu skupa, posebno se razgovaralo o saradnji sa raznim interesnim grupama u slivu reke Save, posebno sa vodoprivredom, šumarstvom, saobraćajem i poljoprivredom. Istaknut je značaj unapređenja razmene informacija i pronalaženja rešenja prihvatljivih za sve zainteresovane strane. Posebno su razmatrani postojeći projekti u slivu Save koje vode sektori vodoprivrede i šumarstva i mogućnosti njihovog usmeravanja u cilju postizanja što povoljnijih rezultata sa sektor zaštite prirode.

Ukazano je na pojedine ozbiljne probleme za očuvanje sliva reke Save i posebno prirodnih vrednosti od izuzetnog nacionalnog i međunarodnog značaja. Članice mreže iz pojedinih zemalja su ukazivale na njih i predlagale moguće pravce delovanja kako bi se ti problemi otklonili ili bar umanjili. U odnosu na teritoriju Srbije pažnju članica mreže i posebno fondacije EURONATUR privukle su informacije o planovima da se izvrše obimni radovi na uređivanju korita reke Drine u zoni Mačve-Semberije do ušća u Savu, što je ocenjeno kao vrlo nepovoljno sa stanovišta primene evropskih direktiva u oblasti zaštite prirode u Srbiji.

Na kraju skupa se diskutovalo o sledećim aktivnostima SavaParks mreže i naročito o novom zajedničkom projektu koji bi se fokusirao na unapređenje funkcionisanja mreže, osnaživanju partnerstva ali i konkretnoj pomoći zaštićenim područjima kroz projekte sanacije i revitalizacije ugroženih staništa značajnih za retke i ugrožene vrste biljaka i životinja. Predloženo je da se SavaParks mreža dalje širi kroz prijem novih članica, a iz Srbije je posebno ukazano na značaj uključivanja upravljača zaštićenih područja u zoni grada Beograda (PP „Bojčinska šuma, SP „Ratno ostrvo“), kao i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Predstavnici SavaParks mreže i fondacije EURONATUR su posebno diskutovali o nastavku promocije publikacije „Sava White Book“. Dogovoreno je da će se nastaviti kontakti sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, kako bi se upriličio zajednički sastanak, na kome bi se osim prezentacije publikacije takođe diskutovalo o unapređenju saradnje na integralnoj zaštiti sliva reke Save, unapređenju odbrane od poplava kroz ponovno uspostavljanje nekadašnjih prirodnih plavnih zona (pr. Bosutske šume), sprečavanja ekološki neodrživih aktivnosti kao što je kanalisanje toka Drine, unapređenja saradnje sa sektorom vodoprivrede i šumarstva.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti