Hrvatska dobila Elektronski registar o nastanku i tokovima otpada

Foto-ilustracija: Pixabay

Elektronski registar o nastanku i tokovima otpada (e-ONTO) je mrežna aplikacija informacionog sistema upravljanja otpadom za vođenje Registra o nastanku i toku otpada kojom se objedinjavaju podaci o tokovima otpada u sistemu upravljanja otpadom Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o održivom upravljanju otpadom, osobe koje imaju dozvolu za upravljanje otpadom, trgovci otpadom, osobe upisane u registar reciklažnih dvorišta i davaoci javne usluge prikupljanja mešanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužni su voditi pomenuti registar putem mrežne aplikacije (e-ONTO). Ostale osobe koja obavljanjem svoje delatnosti proizvode otpad mogu na vlastiti zahtev besplatno koristiti e-ONTO.

Novi Pravilnik o upravljanju otpadom propisuje način korišćenja e-ONTO-a. Podaci se u e-ONTO dostavljaju uz pomoć interneta, a pre korišćenja je potrebna registracija.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti