Sasvim ekologično

Foto: Delta Holding

Činjenica je da sve više kompanija u našoj zemlji uviđa pozitivan efekat ekološki odgovornog poslovanja. Učinjen pomak je očigledan i u Srbiji i u regionu. Strateško opredeljenje ovih kompanija ogleda se ne samo u primeni principa cirkularne ekonomije i reciklaže, već i u aktivnom promovisanju ideje, deljenju znanja i iskustava iz ove oblasti. Pitali smo Tijanu Koprivicu, direktorku održivog poslovanja Delta Holdinga, jedne od vodećih kompanija u našoj zemlji i regionu, šta sve podrazumeva održivo poslovanje velikog sistema kao što je Delta.

EP: Među članicama Delta Holdinga, jednog od najznačajnijih poslovnih subjekata u našoj zemlji posluje i Delta-Pak, zadužen za upravljanje otpadom. Šta sve podrazumeva poslovanje jednog ovlašćenog operatera na našem tržištu?

Tijana Koprivica: Delta-Pak pruža usluge operatera za upravljanje ambalažnim otpadom, savetnika u oblasti životne sredine, hemikalija i transporta opasne robe. Ove poslove obavlja za članice Delta Holdinga ali i za eksterne klijente. Organizacija posluje po principima društvene odgovornosti i održivog razvoja, što deli i sa svojim klijentima i poslovnim partnerima.

EP: Koliko je značajno to što Delta Holding ima operatera „in house“? U čemu se to najviše ogleda?

Tijana Koprivica: Članice Delta Holdinga, kao i sve ostale kompanije koje uvoze ili proizvode ambalažu i plasiraju je na tržište imaju obavezu da zadovolje nacionalne ciljeve po pitanju upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Delta je veliki sistem koji posluje u različitim biznisima, i prepoznali smo kapacitet, a i ekonomski benefit u tome da samostalno upravljamo otpadom. Raspoloživost stručnog kadra uticala je na odluku da ovu uslugu, kao i konsalting u oblasti životne sredine, ponudimo i drugim kompanijama. Godinama unazad Delta-Pak je lider u ispunjenju nacionalnih ciljeva za svoje klijente.

U fokusu:

EP: Delta-Pak aktivno učestvuje i u projektima koji se tiču podizanja svesti o zaštiti prirodne okoline. Koje biste projekte izdvojili kao najznačajnije?

Foto: Delta Holding

Tijana Koprivica: U prethodnom periodu Delta-Pak je sprovodio brojne projekte koji su imali za cilj podršku zajednici u unapređenju oblasti zaštite životne sredine i podizanju ekološke svesti. Neki od njih su: projekat procene količina i morfološkog sastava ambalažnog otpada na gradskim pijacama, u ugostiteljskim objektima i tržnim centrima, i edukacija volontera o njegovoj pravilnoj selekciji i skladištenju; edukacija poljoprivrednih proizvođača o pravilnom zbrinjavanju ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja; uspostavljanje informacionog sistema o plasiranoj ambalaži i ambalažnom otpadu. Naši klijenti pokazuju veliko interesovanje za unapređenje svog poslovanja na polju zaštite životne sredine, a mi ćemo nastaviti da društveno odgovornim aktivnostima utičemo i na svest drugih pre svega malih i srednjih preduzeća, kao i građana Srbije. Kontinuirano edukujemo i svoje zaposlene o načinima na koje mogu doprineti zaštiti životne sredine kroz Eko kutak na internom portalu, a i sve ostale zainteresovane strane putem društvenih mreža na profilima pod nazivom Sasvim ekologično. Zapratite nas i dobićete puno korisnih saveta i objašnjenja u vezi sa ekološkim izazovima.

EP: Poznat je Deltin plan da do 2030. godine koristi 60 odsto energije iz obnovljivih izvora. Kako planirate da ostvarite ovaj cilj?

Tijana Koprivica: Električnu energiju uglavnom obezbeđujemo iz konvencionalnih izvora, ali cilj nam je da do 2030. minimum 60 osto energije koristimo iz obnovljivih izvora. Na sedam lokacija su već postavljene solarne elektrane tako da će četiri naše fabrike, dve hladnjače i farma Napredak solarnom energijom zameniti 30 odsto struje iz konvencionalnih izvora. Osim solarnih panela, tokom 2021. godine proširen je kapacitet kotla na biomasu u fabrici Seme Sombor koji koristi oklasak od kukuruza u procesu sušenja kukuruza. Manji kotlovi na biomasu postoje i za grejanje objekata na imanju Jedinstvo u Apatinu i Napredak u Staroj Pazovi. U toku je izrada projekta za solarnu elektranu na Sava Centru, a razmatraće se i ostale lokacije za solare, kao i za kotao na biomasu.

Intervju vodila: Milica Marković

Tekst je objavljen u Magazinu Energetskog portala UPRAVLJANJE OTPADOM.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti