Sarajevo – pionir razvoja Plana održive urbane mobilnosti u BiH

Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo pozvali su ključne aktere iz vladinih institucija, nevladinog sektora, stručne javnosti, akademske zajednice, kao i zainteresovane građane na onlajn predstavljanje Nacrta Plana održive urbane mobilnosti (SUMP).

Foto-ilustracija: Unsplash (CJ Toscano)

Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo su partneri u regionalnom projektu „Održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope II“ u okviru nemačke razvojne saradnje. Projekat je deo Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF-EE) implementiranog od strane GIZ-a u ime Vlade Nemačke.

Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo strateški je plan osmišljen da zadovolji potrebe mobilnosti ljudi i privrednih subjekata u Sarajevu i okolini, za boljom kvalitetom života. Plan se temelji na postojećoj praksi planiranja i uzima u obzir principe integracije, participacije i evaluacije.

Novi pristupi planiranju urbane mobilnosti uključuju izradu strategije koja može podstaći prelazak na ekološki čistije i održivije načine transporta, kao što su pešačenje, biciklizam, javni prevoz, nove obrasce korišćenja i vlasništva automobila, korišćenje novih tehnologija, kao i  usvajanje novih koncepata održive gradske logistike.

Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo je nastao kao plod intenzivne jednogodišnje saradnje stručnjaka iz različitih sektora, NVO i građana. Osnovni principi koje je ovaj dokument sledio i uspešno inkorporirao u svoj sadržaj su:

– Participacijski pristup koji uključuje građane i sve zainteresovane učesnike;
– Održivost koja će uravnotežiti ekonomski i društveni razvoj, i kvalitet životne sredine;
– Integralni pristup koji uzima u obzir praksu i politike različitih sektora, nivoa uprave i institucija;
– Jasna vizija, svrha i fokus na ostvarivanje merljivih ciljeva, kao i principi održivog razvoja ugrađeni su u ovaj plan;
– Princip analiza troškova i koristi održive urbane mobilnosti uzimajući u obzir šire društvene troškove i koristi.

Koncept Plana održive urbane mobilnosti, poznatog unutar stručne javnosti i pod engleskom skraćenicom SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) relativno je nov u Bosni i Hercegovini, a Sarajevo je jedan od pionira u razvoju takvog plana. SUMP treba da doprinese povećanju atraktivnosti i kvaliteta urbanog okruženja i urbanog dizajna za dobrobiti građana, ekonomije i društva u celini.

Ukoliko imate neke komentare i sugestije vezano za ovaj dokument, možete ih dostaviti do 20. avgusta 2020. godine, putem mejla: emir.hota@ms.ks.gov.ba; haris@cedes.ba.

Izvor: Grad Sarajevo

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti