Sanirana deponija građevinskog materijala u Vrbasu

Foto: JKP Komunalac Vrbas

Već dva dana mašine JKP „Komunalac“ nalaze se na deponiji građevinkog materijala u Vrbasu gde se vrši sanacija smetlišta. Uređenje ovog prostora komunalci obavljaju na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas.

Na rubu Ulice Milivoja Čobanskog u Vrbasu, nadomak nekadašnje fabrike „Mepol“, smeštena je deponija građevinskog materijala koja se prostire na 20 hiljada kvadratnih metara. Prema rečima poslovođe u PJ „Čistoća“ Mladena Pavlovića, da bi se iznivelisao teren potrebno je da buldozer radi 20 radnih sati.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

„Već treći put ove godine uređujemo tzv. građevinsku deponiju. Svedoci smo čestog zatrpavanja ovog smetlišta, odnosno, pristupnog puta deponiji, jer pojedinci odlažu otpad na ulasku u deponiju i zakrčavaju put ka mestu namenjenom za odlaganje šuta, zemlje i ostalog građevinskog materijala. Tada naše mašine, kojima se vrši nivelisanje terena i odlaganje otpada u obližnju deponiju, stupaju na snagu“, objasnio je Pavlović.

Na ovom prostoru pored građevinskog, komunalci zatiču najviše komunalnog i kabastog otpada, iako se smetlište za te namene, kojim upravlja JKP i na kome je odlaganje smeća besplatno,  nalazi na svega nekoliko stotina metara od deponije građevinskog materijala.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

„Ova deponija treba da se koristi isključivo za građevinski otpad kako bi se njen vek produžio. Ovako imamo problem i sa zatrpavanjem kanala za odvođenje atmosferskih voda koji se nalaze uz smetlište, pa nam to otežava i produžava posao“, kaže poslovođa Pavlović.

Na ovom prostoru neretko se zatiču i leševi uginulih životinja što prouzrokuje snažne neprijatne mirise. Poslednjih godina ovaj deo Starog Vrbasa urbanizovan je i proširen. Svako ko na ovom prostoru izruči otpad koji ne pripada građevinskom materijalu, treba da pomisli da su ovde, pored fabrika i ugostiteljskih objekata, smeštene i stambene kuće i bašte meštana, kao i da u ovom delu naselja odrastaju mališani koji imaju pravo na zdravu životnu sredinu.

Izvor: JKP Komunalac Vrbas

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti