Samit energetskih menadžera o komunalnoj energetici u sredu u Ubu

cedefPametni gradovi, odnosno sistemska upotreba tehnologija za efikasnije iskorišćenje resursa na nivou gradova, tema je koja izuzetno dobija na značaju u današnje vreme. Upravo iz tog razloga će se, u organizaciji Centralno evropskog foruma za razvoj, CEDEF, a pod istitucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Pokrajinskog sekreterijata za energetiku i mineralne sirovine, organizovati treći samit energetskih menadžera Srbije.

Samit energetskih menadžera pod nazivom „Održiva energija za sve: Komunalna energetika” se održava, po treći put, 11. decembra 2013. godine u Ubu. Zbog sveobuhvatnije upotrebe tehnologija i njene primene u efikasnijoj upotrebi životnih resursa, tema trećeg samita energetskih menadžera Srbije je komunalna energetika.

Sa sve većim napretkom na polju obnovljivih izvora energije, akcenat istog se neizbežno širi sa poslovnog aspekta i na svakodnevni život. Imajući to u vidu, ovaj samit ima za cilj da pruži bliže informacije o savremenim tehnologijama sa polja javne rasvete, sistema praćenja i kontrole i KGH sistema, kao i da ukaže na potencijal otpada kao obnovljivog energenta.

Organizatori samita se nadaju da će okupljanjem velikog broja interesnih strana, uspeti da predoče mogućnosti unapređenja energetske efikasnosti gradova, da stave u fokus ekonomske efekte primene novih tehnologija i da skrenu pažnju na načine finansiranja komunalnih projekata, a širu javnost bliže edukuju o fenomenu pametnih gradova.

Đ.L.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti