RERI: Ziđin kažnjen sa milion dinara zbog zagađenja reke Mali Pek

Foto-ilustracija: Pixabay

Postupajući po krivičnoj prijavi koju je RERI podneo protiv kompanije Ziđin Koper, kao i odgovornog lica u toj kompaniji zbog zagađenja teškim metalima reke Mali Pek u martu 2021. godine, nadležno javno tužilaštvo u Negotinu donelo je Naredbu kojom je naloženo Ziđin Koperu i odgovornom licu da, zbog krivičnog dela zagađenja životne sredine, u humanitarne svrhe uplate iznos od 1.000.000,00 dinara.

U martu mesecu 2021. godine došlo je do uznemirenja javnosti zbog zagađenja reke Pek, koja je usled aktivnosti kompanije Ziđin Koper poprimila mutnu, crvenu, bakarnu i zelenu boju.

Nakon obraćanja velikog broja građana, RERI je angažovao Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, koji je sproveo uzorkovanje mulja iz reke Mali Pek. Rezultati uzorkovanja su pokazali da je mulj izuzetno zagađen zbog visokih koncentracija zagađujućih materija, i to: bakra u 17 puta većoj količini u odnosu na propisanu, arsena u 3,5 puta većoj vrednosti u odnosu na propisanu, kao i olova u gotovo dva puta većoj vrednosti u odnosu na propisanu.

Uzorkovanje je izvršeno na tri lokacije: uzvodno od rudnika, nizvodno od uliva otpadnih voda iz rudnika i neposredno posle uliva Malog Peka u reku Pek, a u cilju dokazivanja da zagađenje može poticati isključivo od nezakonitih aktivnosti kompanije Ziđin Koper.

Rezultati ispitivanja površinskih i otpadnih voda nizvodno od rudnika su pokazali višestruka prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materija, i to: gvožđa u količini pet puta većoj u odnosu na propisanu vrednost, kao i mangana u dvostruko većoj količini u odnosu na propisanu vrednost, dok je reka Mali Pek pripadala petoj klasi površinskih voda (površinske vode koje pripadaju ovoj klasi se ne mogu koristiti ni u jednu svrhu). Istovremeno, vrednosti ovih zagađujućih materija na druge dve lokacije uzorkovanja su bile u okvirima dozvoljenih vrednosti.

RERI pozdravlja napor nadležnog tužilaštva da se utvrdi odgovornost pravnog lica za krivična dela koja se odnose na zagađenje životne sredine i smatra da pomenuta odluka predstavlja značajan doprinos pravnoj praksi, kao i delimičnu satisfakciju u postizanju specijalne prevencije usmerene protiv izvršioca krivičnog dela.

Izvor: RERI

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti