Foto-ilustracija Pixabay

Srbija će, nakon usvajanja nacionalnog integrisanog plana za klimu i energetiku, odrediti pravac i strukturu razvoja energetskog sektora, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Ona je potvrdila da će predlozi tog plana biti uskoro predstavljeni javnosti i da je potrebno da se čuju svi predlozi i komentari jer je to pitanje svih građana i građanki.

„Kada je reč o tome kako će izgledati naš energetski miks u narednim godinama i decenijama, postoje dva najvažnija strateška dokumenta – strategija razvoja energetike i nacionalni integrisani plan za klimu i energetiku“, navela je ona.

Kako je dodala, Srbija od prošle godine radi na donošenju ova dva dokumenta koja će usaglasiti razvoj energetike, odrediti strukturu energetskog miksa i voditi računa o zdravlju životne sredine do 2050. godine.

Mihajlović je podsetila na to da je održano više od 50 sastanaka u različitim formatima, uz učešće predstavnika više ministarstava, javnih preduzeća, ali i EU, Energetske zajednice, EBRD, a da će od početna 33 radna scenarija biti predstavljeno njih šest.

Ona je najavila da će nacionalni klimatski i energetski plan biti uskoro predstavljen javnosti kroz nekoliko scenarija, koji će pokazati kako stručna javnost, Vlada Srbije i EU vide strukturu energetskog miksa do 2050. godine.

Ministarka je napomenula da je unapređenje energetske efikasnosti jedan od stubova naše energetske politike jer time čuvamo životnu sredinu i štedimo energiju.

„Sve što postoji u scenarijima biće koliko god je potrebno na javnoj raspravi, jer se ovo ne tiče samo akademske, stručne javnosti, profesora, ministarstava, već je važno za svakog građanina i građanku i želimo da čujemo svako mišljenje“, poručila je Mihajlović.

Energetski portal