RERI: Izmeniti pravilnik o učešću javnosti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Foto: Grad Užice

U okviru Evropske nedelje lokalne demokratije u Regionalnom inovacionom startap centru u Krčagovu održan je Konsultativni sastanak o unapređenju pravnog okvira i procedura za učešće javnosti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu, navodi se u saopštenju Grada Užica.

Bila je ovo prilika da se predstavnici grada i više lokalnih samouprava iz regiona Užica, Kraljeva, Čačka, Sjenice, kao i predstavnici civilnog društva bliže upoznaju sa pravilnikom o olakšavanju procene uticaja na zaštitu životne sredine. Prema rečima Nade Jovičić, gradske većnice za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam, zahvaljujući Regulatornom institutu za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), a u okviru obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije, predočene informacije mnogo će značiti u narednom periodu.

“RERI je izabrao Grad Užice za jedan od prvih konsultativnih sastanaka povodom ove teme jer je grad Užice primer dobre prakse, a zahvaljujući svim aktivnostima koje realizuje Odeljenju za zaštitu životne sredine. Da je zaista tako potvrđuje i činjenica da smo ove godine po prvi put prepoznati od Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike kao dobri partneri i podržani u relaizacije određenih projekata”, kaže Jovičić.

Mirko Popović, Programski direktor Regionalnog instituta za obnovljivu energiju životne sredine, upoznao je prisutne sa aktivnostima i radom instituta. Prema njegovim rečima, RERI je udruženje koje se u velikoj meri bavi procedurom procene uticaja kao važnim preventivnim mehanizmom za zaštitu životne sredine.

“U prethodnom periodu kroz obuke koje smo realizovali sa organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne samouprave identifikovali smo niz potreba i problema vezanih za učešće javnosti u postupku procene uticaja i odlučili smo se da pokrenemo ovu zagovaračku inicijativu sa predlogom da se izmene podzakonska akta koja regulišu postupak učešća javnosti, kako u proceni uticaja za projekte tako i u strateškoj proceni uticaja”, istakao je Popović.

On dodaje da je postojeći pravilnik koji regliše javni uvid u postupku procene uticaja izrađen 2005. godine i da se nije se menjao od tada, iako je  u međuvremenu došlo do promene direktiva Evropske unije.

“Pre svega, time što će podzakonska akta koja uređuju učešće javnosti u proceni uticaja biti preciznija, konkretnija tako što će se utvrditi obavezne konstultacije sa određenim organima vlasti, regulisati elektronska komunikacija, objavljivanje studija i informacija. Ovo je poziv onima koji se susreću sa postupkom procene uticaja u svom radu da daju doprinos predlogu pravilnika koji ćemo na kraju uputiti resornom ministarstvu sa zahtevom da se ova podzakonska akta izmene u skladu sa potrebama organa uprave tako i zainteresovane javnosti”, kaže Popović.

Ovo je prvi konsultativni sastanak, naredni je u Nišu, a nakon toga biće otovorene javne konsultacije, kako bi se omogućilo svim zainteresovanim učesnicima da dostave svoje predloge, u odnosu na pravilnike koje je RERI pripremio.

Izvor: Grad Užice

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti