Radovi na rekonstrukciji crpne stanice „Bezdan II“

 

Foto: JVP „Vode Vojvodine“

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vuk Radojević, direktor JVP „Vode Vojvodine“, Slavko Vrndžić i njegov pomoćnik za Hidrosistem DTD, Stevan Ilinčić obišli su juče crpnu stanicu „Bezdan II“ koja je u procesu rekonstrukcije. Ova crpna stanica je ključni objekat za snabdevanje vodom bačkog dela Hidrosistema DTD.

Cilj radova, vrednih skoro 73 miliona dinara, je rešavanje problema koji se javljaju usled nepovoljnih uslova dostrujavanja ka pumpama, naročito u režimu navodnjavanja, pri minimalnim vodostajima Dunava.

Predviđeno da se pojedinačni kapacitet pumpe podigne sa 4 m3/sec na 5 m3/sec, ugradnjom nove utopne pumpe, da se kota usisnog bazena spusti u odnosu na postojeću i da se prilagodi hidraulički oblik crpilišta, da se izvrši zamena tablastih zatvarača i zaštitnih rešetaka sa dunavske strane, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta dostrujavanja vode i rada pumpi.

Radovi su počeli prošle nedelje i to postavljanjem zagata, čelične konstrukcije kojom je zagrađen prostor dela gradilišta, prema Dunavu i kanalu, i rekonstrukcijom jednog od tri agregata.

Foto: JVP „Vode Vojvodine“

CS „Bezdan II“ se nalazi na dunavskom odbrambenom nasipu kod naselja Bezdan, Opština Sombor, a izgrađena je i puštena u rad 1957. godine.

Ima dvojaku funkciju: u periodu oskudice u vodi snabdeva kanal Vrbas-Bezdan vodom iz Dunava, a u periodu velikih unutrašnjih voda prebacuje suvišne vode istog kanala u Dunav.

Rekonstrukcijom će se povećati sigurnost u snabdevanju vodom sistema za navodnjavanje.

Nosilac posla je GP Graditelj NS“ d.o.o. Novi Sad, u zajedničkoj ponudi sa ,,NS Koncept“ d.o.o., Novi Sad i ,,Monter Emit“’d.o.o. Beograd.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti