Reka Grza je odbranjena – poništena građevinska dozvola za izgradnju MHE

Po zahtevu Grupe građana „Odbranimo Grzu“ iz Paraćina, Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Opštine Paraćin je u ponovljenom postupku, krajem decembra prošle godine, donelo rešenje kojim se poništava pravnosnažno rešenje o građevinskoj dozvoli za izgradnju male hidroelektrane „Grza“ na reci Grzi u opštini Paraćin.

Foto: Wikipedia/Maja Stošić

Takođe, po zahtevu pomenute grupe građana, Skupština Opštine Paraćin je 28. decembra 2019. godine donela odluku o obrazovanju anketnog radnog tela sa zadatkom da utvrdi sve činjenice u vezi postupanja nadležnih opštinskih i drugih državnih organa u postupku po zahtevu investitora za izgradnju objekta male hidroelektrane MHE “Grza“ reci Grzi. Zadatak anketnog radnog tela  je da utvrdi sve činjenice, odnosno ispita eventualne nepravilnosti i propuste u radu i postupanju i moguće protivzakonite odluke i postupanja nadležnih organa te da nakon završenog zadatka Skupštini podnese Izveštaj sa predlogom mera.

„Ovih dana se navršilo godinu dana otkako GG ‘Odbranimo Grzu’ ukazuje na nepravilnosti i propuste u radu nadležnih organa i insistira na poštovanju zakona u postupku vezanom za izgradnju MHE na reci Grzi. Sve je to rezultiralo kako poništavanjem građevinske dozvole i formiranjem anketnog odbora tako i odlukama Skupštine Opštine Paraćin u prethodnom periodu, u septembru i decembru 2019. godine, kada je ista donela Plan detaljne regulacije južnog dela turističkog izletišta Grza, odnosno Plan detaljne regulacije za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara od velikog značaja (spomenika kulture) na području Petruške oblasti, u kojima stoji da području navedenih planova  nema uslova za izgradnju mini hidroelektrana“, navodi se u saopštenju.

Trenutno je aktuelan zahtev GG „Odbranimo Grzu“, podnet Skupštini opštine Paraćin za donošenje odluke o  izradi izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Paraćin kao i dva urbanistička plana,  Plana generalne regulacije za turistička izletišta Grza i Sisevac u Paraćinu i Plana detaljne regulacije „Grza- centar 1′“, sa ciljem da se iz teksta navedenih planova potpuno uklone sve predviđene lokacije za izgradnju malih na teritoriji  Opštine Paraćin, odnosno izbriše mogućnost izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Paraćin.

„U ekološkom i vizelnom smislu, deo Grze od planiranog vodozahvata do mašinske zgrade je najvredniji i najlepši deo reke, a ujedno i najosetljiviji tako da poremećaj vodnog režima, pre svega protoka, a koji u ovom slučaju može biti uzrokovan radom MHE ‘Grza’, može da dovede do nepovratnih promena biodiverziteta i ekosistema reke ‘Grze’, koja je inače u sastavu ekološke mreže Republike Srbije u okviru ekološki značajnog područja ‘Kučajske planine’ i predstavlja deo hidrogeološkog nasleđa Srbije“, objasnili su članovi grupe građana u dostavljenom dopisu i dodali da imajući u vidu stavove stručnjaka i stručnih organizacija opravdano smatraju da bi izgradnja MHE na Grzi dovela do destrukcije hidrografske mreže sa katastrofalnim, nepovratnim posledicama po životnu sredinu, bez ikakvih koristi za lokalno stanovništvo.

Izvor: GG „Odbranimo Grzu“

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti