RERI: Staviti građevinske dozvole za MHE u Toplom Dolu i Prokuplju van snage

Foto: Wikipedia

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu („RERI“) podneo je nadležnim organima zahteve za donošenje rešenja kojima se konstatuje prestanak važenja građevinskih dozvola za izgradnju male hidroelektrane (MHE) „Topli Dol 1“, u selu Topli Do u Pirotu, kao i za MHE „Rastovnica“ u opštini Prokuplje.

RERI je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 21.10.2019. godine podneo zahtev za stavljanje van snage građevinske dozvole izdate privrednom društvu Gornjak d.o.o. Beograd, za izgradnju MHE „Topli Dol 1“. Građevinska dozvola za MHE „Topli Dol 1“ izdata 23.08.2017. godine (pravosnažna od 11.10.2017. godine), zapravo je prestala da važi dve godine od dana pravosnažnosti, imajući u vidu odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, važeće u vreme izdavanja dozvole, kao i rok važenja određen u samoj dozvoli i činjenicu da investitor u ovom roku nije otpočeo sa izvođenjem radova.

Pored ovoga, RERI je (sa sličnom argumentacijom) Opštinskoj upravi opštine Prokuplje, dana 17.12.2019. godine, podneo zahtev za donošenje rešenja kojim se konstatuje prestanak važenja građevinske dozvole koja je u decembru 2015. godine izdata investitoru – RASTING MB d.o.o. Beograd za izgradnju MHE sa tri vodozahvata na Dobrotićkoj, Balčačkoj i Bučinskoj reci, u opštini Prokuplje.

S obzirom na to da nadležni organi – službe građevinske inspekcije, u oba slučaja nisu poštovale propise, pa nisu (i pored zahteva RERI-ja) pravovremeno izašle na teren kako bi utvrdile činjenično stanje, odnosno, kako bi konstatovale da investitori u zakonskom roku nisu započeli sa izvođenjem radova, RERI je angažovao veštaka građevinske struke, koji je u oba slučaja izradio nalaz i mišljenje, konstatujući faktičko stanje na terenu, izričito nadvodeći da investitori u zakonskom roku nisu započeli sa izvođenjem radova, pa su shodno tome predmetne građevinske dozvole prestale da važe.

RERI u prilog navedenom, a kao dodatni dokaz primenljiv u oba pomenuta slučaja navodi i činjenicu da je mišljenje Ministarstva dato u drugostepenom postupku stavljanja van snage građevinske dozvole za izgradnju MHE na potoku Ročnjak, grad Užice (koji je RERI takođe inicirao), potvrđuje navedeno tumačenje pravnog tima RERI-ja, te se i u predmetnom slučaju može iskoristiti kao dobar primer prakse i ispravnog tumačenja propisa od strane nadležnog organa, koji bi i u konkretna dva slučaja zahtevao donošenje identične odluke – stavljanje građevinskih dozvola van snage.

Imajući u vidu dostavljene dokaze i navedenu argumentaciju, RERI je mišljenja da nadležni organi u konkretnim slučajevima mogu doneti samo jednu ispravnu i na zakonu zasnovanu odluku, tako što će donošenjem formalnog rešenja samo konstatovati faktičko stanje i potvrditi mišljenje Ministarstva – da donošenje ovakvog rešenja ima samo deklarativan, a ne i konstitutivan status; rečju: da su izdate građevinske dozvole prestale da važe po sili zakona i protekom vremena, a da se donošenjem odgovarajućeg rešenja ova činjenica samo konstatuje.

Izvor: RERI

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti