Regionalna konferencija posvećena ubrzanju prelaska na cirkularnu ekonomiju

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Dvodnevna regionalna konferencija ,,Ubrzanje tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji’’, otvorena je u Beogradu, a tom prilikom istaknut je značaj cirkularne ekonomije za zelenu tranziciju Srbije, ali i održivom razvoju društva kao celine.

Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sandra Dokić naglasila je otvarajući skup, da iako je zelena tranzicija sveobuhvatan proces, u fokusu konferencije biće onaj aspekt cirkularne ekonomije koji se odnosi na upravljanje otpadom od hrane.

,,Podaci pokazuju jednu nelogičnost, a to je da se jedna trećina hrane u svetu baci, dok je istovremeno u pojedinim delovima sveta nema dovoljno. Ovaj problem je prepoznat i u globalnim dogovorima – Agenda 2030 i Pariskom sporazumu, dokumentima čiji je Srbija potpisnik i čijim ciljevima smo posvećeni. U Srbiji smo već napravili značajne korake kako bismo uticali na smanjenje ove pojave, radeći paralelno na usvajanju neophodne regulative i izgradnji zelene infrastrukture“, rekla je državna sekretarka.

Pročitajte još:

Kada je reč o regultivi, ona je naglasila da je Srbija, po ugledu na uspešne zemlje na ovom planu, prva na Zapadnom Balkanu pripremila Mapu puta za cirkularnu ekonomiju, a usvojen je i Program razvoja cirkularne ekonomije, kao i niz drugih strateških dokumenata.

Govoreći o infrastrukturi, istakla je da Ministarstvo realizuje kapitalne projekte izgradnje regionalnih i reciklažnih centara, gde će se otpad tretirati na najsavremeniji način, poštujući principe cirkularne ekonomije. Ona je dodala da je u Srbiji, kroz IPA projekat, uvedena primarna separacija otpada u 17 lokalnih samouprava.

Prema njenim rečima, podstiču se i inovacije u ovom procesu, pa je kroz projekat “Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u republici Srbiji“, koji sprovodi sa UNDP, u protekle dve godine pristiglo 25 inovativnih ideja od naučno-istraživačkih organizacija.

„Ovaj skup je važan, jer će inicijative koje će biti predstavljene u naredna dva dana doprineti bržoj i inovativnijoj implementaciji kružne ekonomije, a time i održivom korišćenju ograničenih resursa, što nam je cilj“, rekla je državna sekratarka Dokić.

Konferenciju su organizovali Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Ekonomskom komisijom Ujedinjenih nacija za Evropu – UNECE. Okupila je brojne učesnike, među kojima su predstavnici javnog i privatnog sektora, finansijskih institucija i naučno istraživačkog i civilnog miljea iz zemalja UNECE regiona.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti