Raspisan poziv za prodaju otpadnog gvožđa sa lokacije TE-KO Kostolac B

kostolac balkanmagayin.net

JP „Elektroprivreda Srbije“, ogranak TE-KO Kostolac objavilo je poziv za podnošenje ponuda u postupku prodaje otpadnog gvožđa.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, predmet prodaje je 1000 tona otpadnog gvožđa različite debljine. Kriterijum za odabir ponuđača biće najviša ponuđena cena, a ukoliko više ponuđača budu ponudili istu cenu prednost će imati ponuđač koji je prvi podneo ponudu.

Rok za podnošenje prijava iznosi 7 dana od objave konkursa u dnevnim listovima „Politika“ i „Večernje novosti“.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

foto: balkanmagazin.net

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti