Održana Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu

27-10-2015 - Sliv reke Dunav1 pks.rs

U utorak 27. oktobra 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije održana je Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu.

Direktor Sektora industrije i poljoprivrede Privredne komore Srbije gospodin Ješa Erčić izjavio je da Privredna komora Srbije i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine imaju dobru saradnju, što je veoma značajno za poslovanje i investiranje. Prema njegovim rečima, upravljanje vodnim resursima je složen i težak zadatak, a odvija se kroz izradu i sprovođenje ključnih planskih dokumenata.

Predstavnik Republičke direkcije za vode gospođa Dragana Milovanović istakla je da je planiranje po slivovima veoma značajno za sagledavanje zaštite i unapređenje životne sredine.

U okviru javne rasprave istaknuto je da je Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav izrađen u skladu sa zahtevima Okvirne direktive o vodama Evropske unije i zakonskom okviru Republike Srbije. Rečeno je da ima za cilj zaštitu i poboljšanje statusa svih voda i zaštićenih područja, uključujući i ekosisteme zavisne od vode, sprečavanje njihovog pogoršanja i osiguravanja dugoročnog održivog korišćenja vodnih resursa. Osim toga, Plan uspostavlja ciljeve za reke, jezera i podzemne vode, sumira mere potrebne za njihovo ostvarenje, predstavlja identifikaciju prioritetnih aktivnosti definisanih u Strategiji upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije.

Prema Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu, Nacrt Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav predviđa skladan razvoj integralnog vodoprivrednog sistema, odnosno razvoj višenamenskih sistema koji su uklopljeni u sve komponente životne sredine i usaglašene sa svim drugim razvojnim komponentama zemlje na ekonomsko-razvojnom, socijalnom, urbanom, infrastrukturnom i ekološkom planu.

Javnu raspravu su organizovali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Privredna komora Srbije.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti