„EPS Distribucija“ raspisala konkurs za zamenu brojila na teritoriji Beograda

EPS

Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ Beograd 26. oktobra 2015. godine objavila je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku zamene brojila na konzumnom području Beograda.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, biće zamenjeno 25 hiljada brojila na teritoriji Beograda, monofaznih i trofaznih.

Zainteresovani ponuđači, osim obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, moraju ispuniti i dodatne uslove, odnosno moraju posedovati finansijski, tehnički, kadrovski, poslovni kapacitet. Ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku, a ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Kriterijum za odabir ponuđača biće najniža ponuđena cena.

Rok za podnošenje ponude je 26. novembar 2015. godine do 9 časova.

Poziv za podnošenje ponuda možete pogledati na sledećem linku.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati na sledećem linku.

foto: eps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti