Proglašena vanredna odbrana od poplava na Tamišu, trenutni vodostaj iznosi 734 cm

Na reci Tamiš, na levom i desnom nasipu, od granice sa Rumunijom do Sečnja, u petak, 20. juna, proglašena je vanredna odbrana od poplava jer je vodostaj dostigao visinu od 542 cm. Ukupna dužina odbrambene linije na kojoj se sprovodi vanredna odbrana iznosi 30,53 kilometra.

Foto: JVP „Vode Vojvodine“

Redovna odbrana od poplava istog dana je uvedena i na desnom nasipu Tamiša od Sečnja do ušća kanala Banatska Palanka-Novi Bečej, kao i na levom nasipu od Sečnja do ustave „Tomaševac“, nakon što je vodostaj dostigao 430 cm. Dužina ove deonice je 31,11 kilometara. Redovna odbrana je proglašena i na ustavama „Tomaševac“ i „Botoš“, pri vodostaju od 430 cm.

U skladu sa Opštim i Operativnim planom za odbranu od poplava, uvedena su dežurstva na terenu, sve službe JVP „Vode Vojvodine“ su spremne, a održan je i sastanak kriznog štaba u Opštini Sečanj na kom su dogovorene mere odbrane od poplava.

Na Tamišu je u ponedeljak, 22. juna, i dalje je na snazi vanredna odbrana od poplava, a vodostaj iznosi 734 cm, što je za 192 centimetra više nego u petak.

Foto: JVP „Vode Vojvodine“

Na teren je u subotu dopremljeno 30.000 malih i 100 džambo džakova, a u toku dana je napunjeno još. Džakovi su raspoređeni na predviđene lokacije i u slučaju potrebe biće postavljeni. Na nasipima nije bilo slabih tačaka i nisu evidentirani negativni pokazatelji njihove stabilnosti.

U subotu je proglašena redovna odbrana od poplava na reci Brzavi, na desnom i levom nasipu, od granice sa Rumunijom do ušća u kanal Banatska Palanka-Novi Bečej.

Dužina ove odbrambene linije je 36,37 kilometara, a trenutni vodostaj 224 cm.

Redovna odbrana od poplava je i dalje na snazi na ustavama „Tomaševac“ i „Botoš“, kao i na delu Tamiša od Sečnja do ušća kanala Banatska Palanka-Novi Bečej, u dužini od 31,11 kilometara. Na reci Neri, kod naselja Kusić, ukinuta je redovna odbrana od poplava nakon što se vodostaj spustio na 168 cm.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje dalji porast vodostaja na Tamišu i Brzavi.

Službe JVP „Vode Vojvodine“ su na terenu i prate razvoj situacije, u skladu sa Opštim i operativnim planom za odbranu od poplava.

Izvor: JVP „Vode Vojvodine“

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti