Problem ribokrađe najveći za riblji fond Srbije

Foto: JP „Vojvodinašume“

Procena biomase i ribolovnog pritiska na riblji fond, na delovima ribarskih područja „Srem“ i „Banat“, kojima gazduje JP „Vojvodinašume“ bila je u fokusu tribine održane u prostorijama Šumske uprave „Pančevo“. U diskusiji svih relevantnih subjekata mogle su se čuti kritike, ali i predlozi kako unaprediti i poboljšati oblast ribarstva.

Problemi ribokrađe, evidencija ulova, zabrana lova kečige, samo su neke od tema koje su se našle na dnevnom redu.

Zakon o održivom korišćenju ribljeg fonda je u proceduri, a ovakvi skupovi su neophodni kako bi sve zainteresovane strane imale priliku da daju svoje predloge o bližem uređenju i rešavanju određenih problema.

Konstatovano je da je ribokrađa najčešći problem sa kojim se ribolovci susreću. Takođe, ne manje zastupljena je i problematika vođenja evidencije rekreativnih ribolovaca, ali i verodostojne evidencije privrednih ribara.

Poštovanje zakona, a samim tim i primena odgovarajućih sankcija jedini je način uređivanja ove oblasti.

Izvor: JP „Vojvodinašume“

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti