Primena propisa može pretvoriti ambiciju Hondurasa u stvarnost u pogledu OIE

Foto-ilustracija: Pixabay

Sa obilnim potencijalom obnovljive energije i ambicioznim ciljem da se postigne 80 odsto udela obnovljivih izvora energije (OIE) u proizvodnji električne energije do 2038, Honduras je već na pravom putu da smanji svoje oslanjanje na fosilna goriva.

Procena spremnosti za obnovljive izvore energije Hondurasa od strane Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) identifikuje potrebu da se trenutni energetski zakoni primenjuju propisima i mehanizmima za implementaciju, kako bi se ubrzala energetska tranzicija zemlje.

Kao jedna od zemalja najranjivijih na posledice klimatskih promena u Latinskoj Americi, Honduras se suočava sa hitnom potrebom da smanji emisiju CO2, uz povećanu upotrebu obnovljivih izvora energije. Do nedavno, proizvodnja hidroenergije je davala najveći udeo u mešavini obnovljivih izvora energije, ali proizvodnja se suočava sa više izazova zbog promena u klimatskim obrascima. Ekonomija Hondurasa je takođe u opasnosti, jer se oslanja na šumarstvo, poljoprivredu i ribarsku industriju – sve su podložne nepovoljnim klimatskim događajima.

Pročitajte još:

U cilju podrške prioritetu trenutne vlade kako je navedeno u Energetskoj mapi puta za 2050. i Nacionalnom planu 2010-2022, izveštaj je razvijen u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku Hondurasa i Generalnom direkcijom za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Ističe ulogu obnovljive energije u smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva, poboljšanju pristupa i efikasnosti i promovisanju održivog razvoja.

Generalni direktor IRENA, Frančesko La Kamera je rekao: „Honduras ima obilne rezerve prirodnih resursa za postizanje klimatske otpornosti i održivog razvoja. Takođe je pokazala ambicioznu posvećenost razvoju obnovljive energije. Ova procena identifikuje jaz između ambicije i implementacije i daje preporuke kako bi se osiguralo da uspešna tranzicija koristi svima u zajednicama.”

Foto-ilustracija: Unsplash (Jeroen van de Water)

„Izražavamo posebnu zahvalnost IRENA-i i svim akterima koji su aktivno učestvovali u izradi ove Procene, koja će nesumnjivo poslužiti kao referenca za postizanje primene obnovljive energije u Hondurasu. Ponovo potvrđujemo obaveze Sekretarijata za energetiku – upravnog tela energetskog sektora zemlje odgovornog za kreiranje politike za adekvatnu eksploataciju prirodnih resursa i proizvodnju obnovljive energije u skladu sa životnom sredinom“, kaže Erick Tejada Carbajal, Honduras državni sekretar u kancelariji za energetiku Hondurasa.

Pokrenuta u Tegucigalpi, glavnom i najvećem gradu Hondurasa, pred vladinim zvaničnicima i regionalnim partnerima, Procena preporučuje niz akcija za rešavanje izazova u ovih 6 ključnih oblasti: Uloga institucija energetskog sektora i jačanje upravljanja, Energetska politika i regulatorni okvir za sektor obnovljive energije, Održivi razvoj i energetska efikasnost, Jačanje elektroprivrede, Ulaganje u tehnologije i infrastrukturu obnovljivih izvora energije, kao i Institucionalni i ljudski kapaciteti

Još uvek postoje izazovi da se pristupi udaljenim oblastima Hondurasa i poboljša kvalitet usluga po pristupačnim cenama. Propisi koji imaju za cilj privlačenje povećanih investicija u primenu varijabilne obnovljive energije mogu poboljšati pristup energiji i zadovoljiti potrebe za električnom energijom.

Izveštaj otkriva da Honduras ima visokokvalitetan solarni potencijal za proizvodnju električne energije. Zemlja takođe ima velike neiskorišćene resurse biomase u obliku otpada trske i palminog ulja. Sveobuhvatni projekti obnovljivih izvora energije mogli bi da ponude koristi lokalnim zajednicama i da dodaju instalirane kapacitete u sektoru električne energije.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti