PRIDRUŽITE SE STRUČNJACIMA U OPATIJI OD 10. DO 12. 05. I SAZNAJTE ZAŠTO JE GAS TEMELJ ZA REŠAVANJE ENERGETSKE TRILEME 

Foto: Promo

Tradicionalni 38. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin biće održan od 10. do 12. 05. 2023. u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji, u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), članice Međunarodne plinske unije (IGU) i Centra za plin Hrvatske. Trodnevna međunarodna konferencija i izložba posvećena prirodnom gasu, tečnom prirodnom gasu (UPP-u) i rešenjima sa niskim sadržajem ugljenika, jedna je od najvećih u jugoistočnoj Evropi.

Učešće na skupu pružiće vam priliku da se sastanete s vodećim liderima iz gasnog sektora i UPP-a iz Republike Hrvatske i više od 20 zemalja. Tokom prethodnih 37 izdanja MEĐUNARODNI SUSRETI STRUČNJAKA ZA PLIN omogućili su poslovno povezivanje više od 17.000 stručnjaka iz sektora, iz više od 30 zemalja i tokom decenije stvarali su nova partnerstva i nove poslove uz prijatna druženja u Opatiji. Skup će okupiti 500 priznatih stručnjaka za gas i energetiku iz više od 20 zemalja, a svoje učešće potvrdilo je 50-ak uglednih predavača i 30-ak izlagača.

Zanimljiv program konferencije obuhvata 10 aktuelnih tematskih celina, nekoliko interaktivnih panel-diskusija i postersku sekciju o najaktualnijim temama iz područja gasne ekonomije i energetike.

Prvi deo konferencije obradiće strateške teme poput ključne uloge prirodnog gasa i UPP-a pri suočavanju s međusobno povezanim izazovima: sigurnosti snabdevanja, energetskom tranzicijom i pristupačnom energijom. Andrea Stegher, budući predsednik Međunarodne plinske unije (IGU), u mandatu od 2025. do 2028. te trenutni dopredsednik IGU-a (od 2021. do 2025.) održaće otvarajuće predavanje o prirodnom gasu kao energetskom temelju za rešavanje energetske trileme. Stegher smatra da su nužna nova ulaganja i šira diverzifikacija, a ne samo etiketiranje gasa kao tranzicijskog goriva s ograničenim vekom trajanja. Budući predsednik IGU-a navodi potrebu ulaganja u nove izvore gasa, uključujuči i nove „zelene“ i niskougljenične gasove, primenu tehnologije hvatanja, korišćenja i skladištenja ugljenika (CCUS) te izgradnju novih infrastrukturnih projekata koji bi osigurali potporu energetskoj tranziciji.

Filimon Antonopoulos, direktor kompanije Tallon Commodities iz Londona prezentovaće strategije pomoću kojih kompanije, koje su izložene visokim cenama energije, mogu upotrebom energetski finansijski derivata ponovno da preuzmu kontrolu nad svojim troškovima i proračunima te da se zaštite u periodima ekstremne volatilnosti cena i iracionalnih tržišta. 

Foto: Promo

Mr. sc. Marijan Krpan, predsednik Uprave Agencije za ugljovodonike održaće stručno izlaganje na temu izgleda za istraživanje prirodnog gasa i međunarodnu saradnju u jugoistočnoj Evropi i mediteranskom bazenu (Izrael, Kipar, Egipat i Grčka). Stručnjaci iz kompanija INA-Industrija nafte d.d. i MOL Group prezentovaće rad o upravljanju istraživanjima gasa kroz organski rast (INA naftna industrija). Biće potvrđena i uloga gasova iz obnovljivih izvora i gasova sa niskim sadržajem ugljenika kao ključnih dodataka obnovljivim izvorima energije, kao i važna uloga opsežne gasne infrastrukture pri uspostavi dekarbonizovanog i pouzdanog energetskog sistema. Laslo Farkaš Višontai iz kompanije Podzemno skladište gasa predstaviće projekat izgradnje novog podzemnog skladišta gasa u Republici Hrvatskoj  – PSP Grubišno polje.

S obzirom da je za savladavanje izazova nove tržišne dinamike i energetske tranzicije potrebna i diverzifikacija obrazovanja, vezanog za energiju, na ovogodišnjem skupu biće govora i o budućnosti ljudskih potencijala u gasnom sektoru. Studenti sa nekoliko fakulteta iz Republike Hrvatske predstaviće samostalne radove na zadane teme konferencije. 

Važan deo predstojećeg skupa biće prezentacije više stručnih radova o izazovima i prilikama u procesu dekarbonizacije budućeg lanca vrednosti gasa i UPP-a te o primeni pametnih tehnologija, inovacijama i digitalnoj transformaciji u gasnom sektoru. Biće prikazani i razvojni potencijali terminala za tečni prirodni gas (UPP), njihova buduća uloga u evropskoj gasnoj infrastrukturi i tehnologije tečnog prirodnog gasa.

Stručnjaci iz kompanije LNG Hrvatska prikazaće sve razmatrane mogućnosti povećanja maksimalnog kapaciteta Terminala te dati detaljni prikaz odabranog rešenja, nabavkom i ugradnjom dodatnog modula za gasifikaciju. Julie Cejkova iz kompanije Chart Ferox prikazaće tehničku i komercijalnu izvodljivost tehnologije Small-scale LNG i objasniti kako se koncept kriogenog lanca vrednosti može primeniti i na vodonik.

Na konferenciji će biti govora i o doprinosu prirodnog gasa i gasa iz obnovljivih izvora u postizanju održivog transportnog sistema. Brojni domaći i inostrani stručnjaci izložiće radove o problematici transporta, distribucije, skladištenja i potrošnje prirodnog gasa s obzirom na osiguranje sigurnog, pouzdanog i gasnog sistema sa niskim sadržajem ugljenika. 

Nekoliko zanimljivih radova prikazaće pravne instrumente kontrole rizika u vreme globalne energetske krize i predstojeće zakonodavno uređenje vodpnika u hrvatskom zakonodavstvu kao i komparativna rešenja iz drugih država članica. Biće govora i o zaštiti krajnjih potrošača u gasnim distributivnim sistemima te uticaju ogrevne vrednosti. Brojni izlagači iz zemlje i inostranstva predstaviće napredna tehnička rešenja za gasnu ekonomiju i energetiku na izložbi gasne opreme i tehnologije, koja će se održati usporedo s konferencijom. 

Sponzorstvo skupa pruža idealnu platformu za pozicioniranje vaše kompanije kao lidera u industriji te osigurava najveću vidljivost brenda pre skupa, tokom održavanja skupa i nakon održanog skupa pred ključnim igračima u vrednosnom lancu gasa, UPP-a i rešenja sa niskim sadržajem ugljenika. Ciljane tematske celine i priznati govornici odlike su skupa što spaja nauku, obrazovanje, struku i poslovne subjekte koji aktivno učestvuju u gasnoj ekonomiji. Mobilna aplikacija, dostupna pre otvaranja skupa, i društvenog događanja u Opatiji osiguraće dovoljno vremena za umrežavanje i ostvarivanje novih poslovnih prilika.

OSIGURAJTE SVOJE MESTO U OPATIJI NA VREME!  Za više informacija pogledajte Preliminarni program konferencije, link za prijavu sudionika i rezervaciju izložbenih jedinica.

Izvor: Centar za plin Hrvatske

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti