Predstavljen „Vodič za postupanje s otpadom“ Komunalnog društva Čistoća

VodicNovi „Vodič za postupanje s otpadom“ predstavili su u petak  u Informativnom centru Grada Rijeke radnici  KD Čistoće – tehnolog za zaštitu okoline Danijela Matejčić Miletić i službenik za odnose s javnošću Milan Zagorac.

Brošura donosi korisne informacije o hijerarhiji upravljanja otpadom i njegovom pravilnom zbrinjavanju, reciklažnim dvorištima, kompostiranju i sličnim pitanjima.

„Vodič za postupanje s otpadom“ tokom februara 2017.  će biti direktno distribuiran na kućne adrese čak 84.000 korisnika KD Čistoće.

U brošuri su dati i odgovori na često postavljana pitanja samih građana u vezi sa odnosom prema otpadu i okolini, odvojenom prikupljanju otpada a zastupljeni su i odgovori na realna pitanja u vezi sa stvarnim potrebama korisnika.

Vodič informiše  i o različitim vrstama otpada te donosi efikasne savete o tome kako smanjiti zagađenje svojim svakodnevnim delovanjem, poput kupovine proizvoda koji se mogu višekratno koristiti ili koji imaju manje ambalaže.

Na kraju brošure ističe se da je i KD Čistoća radi smanjenja negativnog uticaja na okolinu nabavila ekološki prihvatljiva električna vozila, vozila na prirodni plin i električne bicikle.

Izvor: rijeka.hr

V.Vukajlović

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti