Predstavljen Nacrt Strategije prilagođavanja na klimatske promene u Hrvatskoj

Foto: mzoip.hr

U Zagrebu u Hrvatskoj održana je završna konferencija projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite životne sredine i energetike za prilagođavanje klimatskim promenama i priprema Nacrta Strategije prilagođavanja klimatskim promenama“.

Reč je o projektu vrednom 770.000 evra koji je finansiran kroz fond Prelazni instrument Evropske unije za Hrvatsku. U saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i energetike, projekat je tokom proteklih godinu i po dana sprovela kompanija Eptisa Adria d.o.o. sa timom vodećih hrvatskih stručnjaka sa svrhom izrade nacrta nacionalne Strategije prilagođavanja klimatskim promenama za period do 2040. godine sa pogledom na 2070. godinu i nacrta Akcionog plana.

Izrađeno je klimatsko modeliranje do kraja 2070. godine na superkompjuteru VELEbit, a analizama je obuhvaćena cela Hrvatska i izrađena je procena uticaja klimatskih promena na ranjive sektore, a prepoznate su i prioritetne mere i aktivnosti koje treba preduzeti radi prilagođavanja očekivanim klimatskim promenama.

Projekat se sprovodio kroz dve komponente: prva komponenta bila je u većem delu fokusirana na pregled dosadašnjeg stanja u sektorima i na edukaciju stručne i šire javnosti o klimatskim promenama, uticaju klimatskih promena, ranjivosti pojedinih sektora i mogućnosti prilagođavanja na klimatske promene. Druga komponenta bila je fokusirana na klimatsko modeliranje, izradu analize uticaja i ranjivosti, kao i izradu nacrta Strategije prilagođavanja na klimatske promene za razdoblje do 2040. godine sa pogledom do 2070. godine i Akcionog plana za prvo petogodišnje razdoblje.

Glavni, dugoročni cilj Strategije jeste smanjenje ranjivosti društvenih i prirodnih sistema na negativne uticaje klimatskih promena, odnosno jačanje njihove otpornosti i sposobnosti oporavka od tih uticaja. Poznavanje uticaja klimatskih promena potrebno je zbog razvoja sektorskih politika i zakonodavstva, zbog planiranja dugoročnog razvoja i razvoja strukturnih projekata od javnog značaja.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti