PREDSTAVLJAMO Regulative o energetskim performansama građevinskih objekata

energetski pasos kategorije

Energetski pasoš je elaborat o energetskim svojstvima zgrada i obavezna projektna dokumentacija za sve novoizgrađene objekte, objekte koji se renoviraju ili saniraju, kao i za objekte koji su u prometu, bilo da se prodaju ili izdaju. Licencirani inženjeri za energetsku efikasnost zgrada (Licenca 381, izdaje je Inženjerska komora Srbije) izrađuju elaborate o energetskim svojstvima zgrada, vršeći pregled stvarnog stanja građevine, i obradu prikupljenih podataka o stanju objekta, potrošnji energije i cenama.

U zavisnosti od energetske efikasnosti objekta energetski pasoši postoje u kategorijama od A do G koje direktno utiču na cenu nekretnine na tržištu i sadrže podatke o karakteristikama objekta, troškovima grejanja i hlađenja, gubicima i mogućim uštedama energije.

EE zgradarstvo - Tabela
Primer energeretskog razreda zgrade sa više stanova

Prve građevine sa energetskim pasošem u Srbiji

 

Aktuelne regulative o EE

Institucije koje sprovode Sporazum o tehničkoj saradnji i podršci (sporazum 2004, zapisnik o pregovorima o razvojnoj saradnji 2011) su GIZ Nemačka međunarodna saradnja (the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), od strane Vlade Savezne Republike Nemačke i Ministarstvo građevinarstva i urbanizma od strane Vlade Republike Srbije.

Potpisani sporazum i zapisnik o pregovorima bili su osnova za pokretanje projekta „Energetska efikasnost u zgradarstvu“ čije sprovođenje će trajati do decembra 2016. godine, a čija je uloga razvoj i implementacija Nacionalnog programa energetske efikasnosti zgrada.

Projektne aktivnosti se sprovode sa ključnim razvojnim ciljevima Ministarstva građevinarstva i urbanizma, Zakona o planiranju i izgradnji i podzakonskih akata.
U Odseku za unapređenje energetske efikasnosti Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine stvaraju se regulatorni i podsticajni uslovi za racionalnu upotrebu energije i energenata i povećanje energetske efikasnosti.

Zakon o planiranju i izgradnji, između ostalog, propisuje i energetska svojstva objekta,odnosno unapređenje energetske efikasnosti s ciljem smanjenja potrošnje svih vrsta energije, uštede energije i obezbeđenja održive gradnje primenom tehničkih mera, standarda i uslova planiranja, projektovanja, izgradnje i upotrebe objekata. Propisana energetska svojstva objekta utvrđuju se izdavanjem sertifikata o energetskim svojstvima objekta koji čini sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Zakon o efikasnom korišćenju energije  stupa na snagu 2015. godine i primenjivaće se na privredna duštva, javni sektor, zgrade, domaćinstva, prevoz u saobraćaju i druge korisnike energije definisane ovim zakonom. Osnovna načela na kojima se zasniva efikasno korišćenje energije, pored energetske sigurnosti i konkurentnosti roba i usluga, su i održivo korišćenje energije, upravljanje potrošnjom, ekonomska isplativost, i minimalni zahtevi EE za nove ili rekonstruisane objekte.

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada

Pravilnik o dopuni Pravinika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada

projektovanje EE kuce

Iskustva iz regiona

Otkada je u Hrvatskoj stupio na snagu novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji krajem prošle godine u Hrvatskoj, doneo je i obavezu da svi objekti veći od 50 metara kvadratnih, koji se prodaju ili izdaju, moraju imati energetski pasoš. Zakonom su predviđene visoke kazne za agencije i privatna lica koji nude objekte bez ovog sertifikata, što je dovelo do drastičnog smanjenja ponude. Vlasnik nekretnine u Hrvatskoj je dužan da obezbedi energetski pasoš objekta i da ga predoči budućem kupcu, a ukoliko to ne učini kupac ga može prijaviti državnom inspektoratu. Nove mere, čini se, ne samo da su na početku bile iznenađenje za hrvatske građane, već su i pogodile tržište nekretnina što je rezultiralo povlačenjem velikog broja nekretnina iz ponude.

B.R.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti