Tag: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

PREDSTAVLJAMO Regulative o energetskim performansama građevinskih objekata

Energetski pasoš je elaborat o energetskim svojstvima zgrada i obavezna projektna dokumentacija za sve novoizgrađene objekte, objekte koji se renoviraju ili saniraju, kao i za objekte koji su u prometu, bilo da...

IZDVOJENE VESTI