Potrebno utvrditi rokove za granične vrednosti emisije otpada u vode

uredba vode pks.rs

U utorak 3. novembra 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije održan je konsultativni sastanak „Izmene i dopune Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje“.

Na sastanku je rečeno da je neophodno utvrditi rokove za granične vrednosti emisije otpada u vode. Istaknuto je da je najvažnije uspostaviti dobru dinamiku o tome na koji način će se dostizati granične vrednosti, ali i pratiti napredak kroz redovne izveštaje. Prezentovana je i Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, a održana je i diskusija o usklađivanju rokova za dostizanje graničnih vrednosti emisije sa Post-skrining dokumentom.

Konsultativni sastanak organizovali su Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti