Potrebno unaprediti upravljanje otpadom u Zagrebu

Foto: zelena-akcija.hr

U Novinarskom domu u Zagrebu u organizaciji Zelene akcije održana je tribina o upravljanju otpadom pod nazivom „Zagreb – od prestonice smeća do zelene metropole“.

Cilj tribine bio je upoznati javnost s pojedinim segmentima politike upravljanja otpadom i rešenjima za goruće probleme sa otpadom.

Istaknuto je da Zagreb ima najgori sistem upravljanja otpadom u Evropskoj uniji, kao i da prioritet buduće gradske vlasti mora biti donošenje Plana upravljanja otpadom. Takođe, rečeno je da je potrebno unaprediti sistem separacije otpada i uspostaviti redovan odvoz papira, plastike i biootpada, ali i izgraditi reciklažni centar sa sortirnicom otpada koja će otpad pripremiti za lakši plasman na tržište.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti