Pokrenut postupak zaštite SRP „Zasavica”

Foto: zasavica.org.rs/Siniša Graovac

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Zasavica”.

Deo područja Zasavica je 1997. godine proglašen za prirodno dobro od izuzetnog značaja i svrstano je u I kategoriju zaštite kao Specijalni rezervat prirode. Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” pod zaštitu je stavljena površina od ukupno 670,9989 ha, odnosno zaštitna zona površine 1150 ha i ustanovljen režim zaštite II stepena. Za upravljača je imenovana ekološka organizacija Pokret gorana iz Sremske Mitrovice.

SRP „Zasavica” nalazi se na području severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić. Revizijom zaštite površina SRP „Zasavica” je uvećana za 68,2 odsto i iznosi 1.128,5463 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, u državnom vlasništvu je 62 odsto, a u privatnom vlasništvu 38 odsto površina. Na zaštićenom području uspostavljaju se režimi zaštite I, II i III stepena, kao i zaštitna zona površine 3.462,65 ha.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja Specijalni rezervat prirode „Zasavica” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži, područje SRP „Zasavica” pripada delu ekološki značajnog područja pod rednim br. 18 – „Zasavica”. Zbog prisustva zaštićenih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, područje Zasavice je identifikovano područje u okviru međunarodne ekološke mreže Emerald (RS0000014), međunarodno značajno područje za biljke (IPA), međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice (RS022IBA), odabrano područje za dnevne leptire (PBA 40) i Ramsarsko područje (3RS009).

Imajući u vidu rezultate dosadašnjeg upravljanja SRP „Zasavica”, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da Pokret gorana iz Sremske Mitrovice i nadalje bude upravljač ovog zaštićenog područja.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 9. jula 2013. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti