Izazovi klimatskih promena na teritoriji Beograda i Republike Srbije

Foto: eko.minpolj.gov.rs

U utorak 28. marta 2017. godine otvorena je konferencija „Izazovi klimatskih promena na teritoriji Beograda i Republike Srbije”.

Državna sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović istakla je na konferenciji da ukupne materijalne štete izazvane ekstremnim klimatskim i vremenskim uslovima od 2000. godine prelaze 5 milijardi evra, a da je više od 70 odsto gubitaka povezano sa sušom i visokim temperaturama. Drugi glavni uzrok značajnih gubitaka bile su poplave. Navela je da resorno ministarstvo pokušava da obezbedi zakonodavni okvir i strateške smernice koje će doprineti smanjenju uticaja promene klime na nacionalnom nivou. Pored toga, ulažu se i značajni napori na unapređenju iste sa svim zainteresovanim stranama. Jedan od rezultata ovako inicirane i uspostavljene saradnje svakako je i izrada Plana adaptacije za grad Beograd kao rezultat projekta koje je za grad Beograd iniciralo Ministarstvo, a koji je sasvim sigurno izrađen zahvaljujući spremnosti, znanju i efikasnosti kolega iz gradske uprave.

Profesor dr Nebojša Šarkić, v.d. dekana Pravnog fakulteta Union, naglasio je da je potrebno razmatrati različita viđenja problema u oblasti zaštite životne sredine i ponuditi rešenja, a edukacija je uslov svega.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti