Pokrenut postupak zaštite SRP „Karađorđevo”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo”.

Deo područja Karađorđevo je 1997. godine proglašeno za prirodno dobro od velikog značaja i svrstano je u II kategoriju zaštite kao specijalni rezervat prirode. Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Karađorđevo” pod zaštitu je stavljena površina od ukupno 2.955,3254 ha i ustanovljeni su režimi zaštite II i III stepena. Za upravljača je imenovana Vojna ustanova ,,Karađorđevo” iz Karađorđeva. Od 1. aprila 2010. godine prava i obaveze proistekle iz poslovanja rasformirane VU „Karađorđevoˮ preuzima Vojna ustanova ,,Morovićˮ, Morović.

SRP „Karađorđevo” nalazi se u jugozapadnoj Bačkoj u blizini sela Mladenovo, na teritoriji opština Bačka Palanka i Bač. Rezervat obuhvata dve prirodne celine: prva je uz levu obalu Dunava od km 1308 do km 1315 i doseže do južnog ruba sela, a druga je oko 2 km severozapadno od sela i pruža se ka putu Odžaci – Bačka Palanka. Rečica Mostonga kao ekološki koridor povezuje obe celine.

Revizijom granica i režima zaštite SRP „Karađorđevo” ukupna površina je uvećana za 41,58 odsto i iznosi 4.184,2415 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, oko 98,91 odsto površina je u državnom vlasništvu, a ostatak je u privatnom vlasništvu. Na zaštićenom području utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži područje SRP „Karađorđevo” pripada delu ekološki značajnog područja pod rednim br. 13 – „Karađorđevo”, odnosno identifikovano je Emerald područje (RS0000038) i međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice (IBA). Rezervat je uvršten i u listu zaštićenih područja zavisnih od vode i značajnih za basen Dunava (ICPDR), kao i u Mrežu zaštićenih područja na Dunavu (Danube Network Protected Areas).

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 24. juna 2015. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti