Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede nudi kredite sa kamatom od jedan odsto

Foto-ilustracija: Unsplash (Stijn te Strake)

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je 11 konkursa za kredite za ulaganja u poljoprivredna gazdinstva i proizvodnju na teritoriji Vojvodine.

Pravo konkurisanja imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije Vojvodine, u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine.

Krediti se odnose na:

– nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

– nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara

– nabavku opreme za stočarske farme

– nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo

– nabavku novih zaštitćenih bašta (staklemnici i plastenici) i opremu u njima

– finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća

– nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda

– izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (hladnjače, silosi, podna skladišta)

– nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov

– nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

– kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hektara

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na maksimalno od 20.000 do 40.000 evra, za grejs periodom od šest do 12 meseci, rokom otplate od 36 do 60 meseci i šestomesečnim anuitetima od sedam do 11 rata, u zavisnosti od toga šta se kreditira.

Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31. majom.

Detaljnije o konkursima, kao i neophodnoj dokumentaciji pogledajte ovde.

Prijave slati ili lično dostaviti na Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede 21001 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom „Za konkurs – za dodelu kredita za (naziv konkursa) u 2022. godini“

Za sve dodatne informacije pozvati 021/557-451.

Izvor: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti