Srbija postaje centar za biotehnologiju i veštačku inteligenciju u zdravstvu

Foto: Vlada Republike Srbije

Vlada Republike Srbije i Svetski ekonomski forum zajednički su osnovali Centar za četvrtu industrijsku revoluciju, u čijem fokusu će biti dve prioritetne oblasti – biotehnologija i veštačka inteligencija u zdravstvu, oblasti koje su već prepoznate kao ključne za budući ekonomski razvoj Srbije.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je saopštila da je ovo prvi takav centar u regionu, tek treći u Evropi, posle Osla i Moskve, i 16. u svetu koji je osnovao Svetski ekonomski forum.

Centar je počeo sa radom u martu, pod okriljem Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

“Ova institucija osnovana je sa idejom da pomogne da se znanja u nauci brzo iskoriste u privredi, a da se Srbija pozicionira u svetu kao izvoznik pameti i inovacija. Spajaće nauku i privredu i omogućiće da se  fundamentalna istraživanja u oblasti biotehnologije, molekularne biologije i medicine koriste za razvoj privrede”, navodi se u saopštenju Vlade.

Direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović potpisali su Sporazum o korišćenju Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju, kojim se ovom institutu obezbeđuje prostor za skladištenje podataka od značaja za dalja istraživanja.

“Data im je dodatna IT infrastruktura i podrška u korišćenju superkomjutera, odnosno Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju, čime će se obezbediti da se podaci, koji su ključni za donošenje zaključaka, neuporedivo brže obrađuju i time uštede meseci naučnoistraživačkog rada”, dalje se navodi.

Direktorka Centra Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji Jelena Bojović istakla je da nauka i tehnologija jako brzo napreduju, a mi možemo da ih iskoristimo u svakodnevnom životu tako da nam bude jednostavnji i lakši.

“Upravo to je uloga  Centra – da povezivanjem nauke, novih tehnologija, znanja i privrede pomogne da se bolje i efikasnije lečimo, da nam budu dostupni novi inovativni lekovi i aparati, da živimo u zdravijem društvu zahvaljujući tehnološkim rešenjima za odlaganje otpada ili automatskim meračima zagađenosti vazduha”, navodi Bojović.

Kako je dodala uloga Centra je i da predlaže inovativne propise koji će olakšati primenu tehnologije uz zaštitu prava, kao i da napravi ekosistem za razvoj i primenu biotehnologije i bioinformatike.

Kroz saradnju sa svim centrima u svetu i liderima Svetskog ekonomskog foruma, Srbiji se pruža prilika da koristi najnovija naučna dostignuća, i da ujedno omogući promociju naše nauke, privrede i znanja.

Projekti kojima će se Centar baviti obuhvataju i razvoj jedinstvenog elektronskog dosijea o pacijentima i brzu dijagnostiku bolesti, pametniji izbor lekova kroz personalizovanu medicinu (poznato je koji lekovi imaju bolje dejstvo na pacijente sa kojim genskim markerima) i upotrebu veštačke inteligencije u brzoj i pametnoj dijagnostici retkih bolesti.

Takođe, Centar obuhvata i upotrebu novih tehnologija u farmaceutskoj industriji, primenu ćelijske i genske terapije, kao i razvoj brzorastućih visokotehnoloških kompanija u sektoru zdravstva.

Centar će okupljati naučnike i istraživače, predstavnike države, industrije i civilnog društva radi stvaranja uslova za razvoj, testiranje i usavršavanje novih tehnologija, a nastojaće da razvije i međusektorska partnerstva kako bi se podstakle inovacije za dobrobit društva.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti