Podgorica usvojila Predlog Plana održive mobilnosti

Foto-ilustracija: Unsplash (James Genchi)

Odbornici u Skupštini Glavnog grada usvojili su, u ponedeljak, 24. februara, na sednici Predlog Plana održive urbane mobilnosti (SUMP), čime je Podgorica dobila i formalno-pravni okvir za rešavanje pitanja problema saobraćaja.

U ime obrađivača dokumenta obratila se sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić, koja je istakla da se se već duže vreme radi na ovom dokumentu, da rad na njemu nije bio lak ako se ima u vidu povezanost sektora saobraćaja sa svim ostalim sektorima, te da je uključivao veliki broj subjekata. “Kroz ovaj dokument ne bavimo se samo javnim, odnosno gradskim linijskim prevozom, već i pitanjima planiranja, bezbednosti, pešačenja i biciklizma, hteli smo sa adekvatan način, a u skladu sa onim što su trendovi u gradovima u svetu i EU, da profilišemo Podgoricu kao grad sa efikasnom i sigurnim javnim prevozom”, istakla je sekretarka Kalezić.

Prof. dr Radoje Vujadinvić, koji je radio na izradi ovog dokumenta, istakao je da je on zapravo rezultat destomesečnog rada fianansiranog od strane nemačkog Ministarstva za ekonomske sisteme i razvoj, a implementiranog preko GIZ-ovog otvioenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu.

“Radi se o vrlo transparentnoj proceduri, koja je podrazumevala niz radionica sa od 40 do 50 aktivnih učesnika, i svi su dali svoj doprinos. Osim projektnog tima, GIZ-a i odgovornih lica iz Glavnog grada, imali smo i radni tim koji je podrazumevao snažnu podrška eksperata, domaćih i stranih, kao i stručne gradske službe. Nezaobilazan doprinos dali su i predstavnici NVO-a. Specifičnost ovog dokumenta je i aktivno uključivanje javnosti kroz participativni pristup. Preko 5.000 građana Pogdorice dalo je mišljenje o ovom dokumentu na različite načine. Na samom početku došli smo do vizije kako Podgorica treba da izgleda 2035. godine i na toj bazi smo definisali strateške ciljeve za različite segmente. Identifikovani su i ključni izazovi”, istakao je profesor Vujadinović.

Izvor: Glavni grad Podgorica

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti